Ataskaitos

2020 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

Druskininkų kultūros centro 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų kultūros centro 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų kultūros centro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Druskininkų kultūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. Druskininkų kultūros centro direktoriaus veiklos ataskaita

2018 m. Druskininkų kultūros centro direktoriaus veiklos ataskaita

Druskininkų kultūros centro direktoriaus veiklos ataskaita už 2017

Druskininkų kultūros centro 2016 m. veiklos ataskaita