Korupcijos prevencija

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2023–2025 M.

PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO, PRIĖMIMO IR NAGRINĖJIMO DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS

Druskininkų kultūros centro už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja Kristina Sinkevičienė, tel. 8 313 53122, el.p. pazeidimai@druskininkukulturoscentras.lt

Druskininkų kultūros centro už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens skyrimas

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų):
• visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333
• elektroniniu paštu pranesk@stt.lt

Druskininkų kultūros centre  už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingas direktorius  direktorius@druskininkukulturoscentras.lt