Projektai

PROJEKTAS „KULTŪROS PAVELDAS ABIPUS SIENOS“

Įgyvendinant projektą atliktas Leipalingio dvaro kapitalinis remontas ir kultūros paveldo objektas išsaugotas bei pritaikytas vietos bendruomenės bei turistų kultūros ir turizmo poreikiams, sudarytos sąlygos populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus, pagerinant kultūros ir turizmo infrastruktūrą, organizuojant bendrus kultūros renginius ir stiprinant turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą. Projekto metu vyko bendri turizmo ir kultūros profesionalų mokymai, patirties sklaidos užsiėmimai ir kultūros renginiai, populiarinantys kultūros paveldą Laipalingyje (Druskininkų sav.).

pastatas

Įgyvendintu projektu prisidedama prie kultūros turizmo plėtros pasienio regione.  Padidėjęs turistų skaičius ir pailgėjęs apsistojimo laikas turės teigiamą poveikį viso regiono ekonominiam augimui.

Projektas įgyvendintas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Pagrindinis projekto partneris Druskininkų savivaldybės administracija Projekto partneris Druskininkų kultūros centras

Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama – 995 887,71 Eur, partnerių lėšos – 110 654,20 Eur. Įgyvendinimo laikotarpis 2018-10-02–2022-04-01.

ES logo

 

2022-01-06 Gruodžio 28-ąją iškilmingai atidaryta Leipalingio dvaro, skaičiuojančio kelis šimtmečius, antroji dalis. Visiškai atgimęs dvaras po kapitalinės rekonstrukcijos sugrįžo į bendruomenės gyvenimą. Leipalingio miestelio istorinė širdis ima plakti nauju ritmu ir spindi visu gražumu. Prasideda naujasis dvaro gyvavimo etapas. Svarbus įvykis Leipalingio miestelio istorijoje „Šiandien perkirpome istorinio Leipalingio dvaro antrosios dalies atidarymo juostelę – pilnai renovuotas Leipalingio dvaras buvo mūsų svajonė ir esu labai laimingas, kad ją pavyko įgyvendinti, – kukliose atidarymo iškilmėse susirinkusiems sakė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. – Ačiū visiems specialistams, dirbusiems ir prie pirmosios, ir prie antrosios dalies renovacijos projektų – jūs padarėte Druskininkų istorijai labai svarbų darbą.” Dėl pandemijos į atidarymo šventę buvo pakviesta tik simbolinis skaičius svečių. „Tačiau esu tikras, kad kai tik leis aplinkybės, galėsite atvykti į šią nepaprastą vietą klausytis koncertų, dalyvauti edukacijose, degustacijose, sužinoti įdomiausias dvaro paslaptis,“– viltingai kalbėjo R. Malinauskas. Leipalingio parapijos klebonas Paulius Marčiulionis pašventino pastatą, linkėdamas dvarui ir bendruomenei klestėti ir gyvuoti dar ilgus šimtmečius. Epochiniais XIX a. drabužiais pasipuošę bendruomenės nariai ištiesė specialiai iškilmėms pagamintą simbolinę atidarymo juostelę, kurią nukirpo meras R. Malinauskas, Seimo narys Z. Streikus, Druskininkų kultūros centro direktorė R. Viniarskaitė, Kultūros paveldo departamento ir rangovo UAB „Vilungės statyba“ atstovai. Vakare Leipalingio miestelio bendruomenė rinkosi į tradicinį padėkos vakarą, kurio metu buvo pagerbti aktyviausi nariai, koncertavo Andrijauskų trio. Avarinės būklės dvaras prikeltas naujam gyvavimo etapui Šimtmečius skaičiuojančiam avarinės būklės istoriniam dvarui reikėjo kapitalinės rekonstrukcijos, todėl Druskininkų savivaldybė aktyviai ieškojo lėšų pastato atnaujinimui. Atverta dalis atnaujinta įgyvendinus projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus kultūros ir turizmo reikmėms. Antrosios dvaro dalies projekto bendra vertė – 1,3 mln. eurų. Įgyvendinus projektą, kapitališkai suremontuotos Leipalingio dvaro antros dalies patalpos. Pastate įsikūrė Leipalingio laisvalaikio salė. Įrengti darbo kabinetai, grimerinė, 20 vietų konferencijų salė, antrame aukšte – 150 vietų koncertinė salė. Dvaro perlas – nuostabaus grožio rūsys, kuris pritaikytas susibūrimams, parodoms, kameriniams koncertams. Spalvingi dvaro pasakojimai dabarties jotvingiams Leipalingio dvaras istorijos rašytiniuose šaltiniuose minimas dar XVI a. pradžioje. Neabejojama, kad  iš stambaus dvaro išaugo ir pats Leipalingio miestelis. Per kelis šimtmečius dvaras išgyveno ir klestėjimo, ir nuosmukio laikotarpius, jį valdė garsios Sapiegų, Masalskių, Platerių, Kruševskių, Balinskių šeimos. XVIII a. pb.–XIX a. pr. Leipalingis priklausė  Kruševskiams, kurie ir pastatė iki šių  dienų išlikusius klasicistinio stiliaus rūmus. XX amžių dvaras pasitiko sklidinas jaunatviško klegesio – 1923 m. jame įsikūrė  Leipalingio progimnazija. Antrasis pasaulinis karas sujaukė ramų mokyklos gyvenimą, tad į mokyklinius suolus savo miestelyje jaunieji leipalingiečiai sugrįžo tik 1946 m. Šiuose dvaro rūmuose užaugo ištisos kartos, buvusių mokinių atmintyje jie visuomet išliko kaip pažinimo ir mokslo oazė – mokykla. Didėjant moksleivių skaičiui, 1973 m. buvo pastatytas naujas erdvus mokyklos pastatas, į kurį iškėlus vyresniąsias klases, dvare pasiliko pradinukai ir mokyklos biblioteka. Praėjus trisdešimčiai metų po bendru atnaujintos mokyklos stogu sutilpo visi – ir maži, ir dideli, tad 2004 metais dvaras liko tuščias ir apleistas. Tik po gero dešimtmečio miestelio istorinė širdis vėl pradėjo plakti nauju ritmu, o šiemet jau spindi visu gražumu. es logo 2 renginys 2021-07-20 įgyvendinimo dokumentas 2022-03-25 baznycia 2021-12-08 dvaro atidarymo kvietimas 2021-10-21 dvaro atidarymo kvietimas 2021-10-21 dvarbo renginio kvietimas 2021-09-28 dvaro spektaklio kvietimas 2021-07-20 dvaro paroda 2021 07 12 dvaro koncertas 2021 06 26 dvaro koncertas č 2021-02-16 PROJEKTO „KULTŪROS PAVELDAS ABIPUS SIENOS“ PAŽANGA IR PROBLEMATIKA Nuo 2018 metų Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriais Gardino religijos istorijos muziejumi bei Druskininkų kultūros centru  įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“ pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Tęstinio projekto metu jau suorganizuoti 2 bendri Druskininkų sav.  ir Gardino turizmo ir kultūros specialistų patirties sklaidos užsiėmimai, 7 kultūros renginiai, populiarinantys Leipalingio dvarą bei kultūros paveldą Gardine. Šiuo metu baigiamas kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas. Bus įrengta koncertų, konferencijų, laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salės, liftas neįgaliesiems, administraciniai kabinetai ir pagalbinės patalpos. Taip pat bus iš esmės atnaujintas kultūros paveldo objekto fasadas, išlaikant visas autentiškas vertybes bei atstatomos dvarams būdingos didingas kolonas. Jau įsigyta mobili scena, garso ir apšvietimo įranga, kitos kultūrinei veiklai reikalingos priemonės. Kai tik leis aplinkybės, bus surengta iškilminga atidarymo šventė. 2021 m. vasario 9 dieną nuotoliniu būdu įvyko projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ ENI-LLB-1-242 valdymo grupės susitikimas. Partnerių susitikimo metu buvo aptarta projekto pažanga ir šių dienų problematika. Bendradarbiavimo per sieną projektas įgyvendinamas sudėtingomis sąlygomis tiek dėl COVID-19 situacijos, tiek dėl dabartinių politinių aplinkybių Baltarusijoje, kurioje veiklų finansavimas sulaikytas, pritaikius Europos Sąjungos sankcijas Baltarusijos režimui. Dėl visą pasaulį sukausčiusios COVID-19 situacijos neįvyko daug projekto veiklų: bendra konferencija turizmo ir kultūros specialistams, praktinis seminaras kultūros paveldo populiarinimo tema Druskininkuose  ir net 7 kultūros renginiai Leipalingio dvare. Taigi, nuspręsta kreiptis dėl veiklų įgyvendinimo termino pratęsimo dar dvylikai mėnesių. Projekto partneriai tikisi, kad iki rudens pandemiją pavyks suvaldyti, o bendrus renginius – iki kitų metų balandžio mėn. sėkmingai įgyvendinti. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją es logo MOKYMAI BAIGĖSI. KŪRYBA TĘSIASI 2020-10-10 Atlikus Leipalingio dvaro remontą ir įrengus jame patalpas kultūrinei veiklai, siekiama jas optimaliai ir produktyviai išnaudoti, bendruomenei bei atvykstantiems turistams pasiūlant platų spektrą edukacinių programų, kurios naujoviškomis formomis aktualizuotų Leipalingio dvaro istoriją bei sukurtų naujas ir patrauklias tradicijas. Tuo tikslu  surengti tiksliniai mokymai tradiciniams amatininkams ir potencialiems edukatoriams. Mokymų programoje buvo įtrauktos paskaitos ir gerosios praktikos išvykos etnokultūros, psichologijos, aktorinio meno ir retorikos temomis. Mokymuose dalyvavo 19 asmenų grupė iš edukatorių, tautodailininkų, kultūros darbuotojų, kurie yra potencialūs edukacinių programų kūrėjai Leipalingio dvarui. Iš viso suorganizuota 15 paskaitų: 5 etnokultūros, 5  psichologijos ir 5 aktorinio meno-retorikos paskaitos. Mokymų metu dalyviai klausėsi įdomių paskaitų  apie mūsų gebėjimą kurti savo realybę ir aplinką, kur slypi žodžio galia ir kaip sąmoningai ja pasinaudoti, kada žodis yra veiksmas, o kada tik žodis, kokie yra esminiai kūrybingumo ir sceninio veikimo elementai,  kokia pozityvo galia scenoje ir gyvenime, kaip jį naudoti ir kodėl, kaip pažinti ir sudominti klientus, kas yra stresas ir kaip jį įveikti, kaip pokyčiai gyvenime keičia mūsų mąstymą, ar meno terapija yra galimybė atsipalaiduoti. Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius savo paskaitoje išgrynino Druskininkų regiono paveldo objektus, kurie gali būti įdomūs kuriant edukacines programas ir inicijuojant naujas tradicijas, o tradicinių amatų puoselėtojai ir edukacinių programų kūrėjai – D. Petraitis, G. Kupčinskienė, L. Černiauskienė – pristatė savo individualias programas. Mokymų dalyviai mokėsi, stebėjo ir vertino, kaip dirba edukatorius, kaip organizuojama programa, diskutavo apie programoje naudojamas priemones. Mokymai buvo organizuojami įgyvendinant Druskininkų savivaldybės administracijos, Druskininkų kultūros centro ir Gardino religijos istorijos muziejaus vykdomą projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“ Nr. ENI-LLB-1-242. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją. ES logo renginio momentai Savivaldybės bendradarbiavimas su partneriais iš Gardino nenutrūksta ir sudėtingomis sąlygomis 2020-10-01 Druskininkų savivaldybės administracija kartu su partneriu iš Baltarusijos – Gardino religijos istorijos muziejumi bei Druskininkų kultūros centru įgyvendina bendrą projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“ ENI-LLB-1-242. Nepaisant sudėtingų sąlygų dėl COVID-19 situacijos bei neramumų Baltarusijoje, projekto veiklos sėkmingai įgyvendinamos bendromis visų trijų partnerių pastangomis. 2020-10-01 nuotoliniu būdu įvyko projekto darbo grupės narių susitikimas, buvo aptarta kiekvieno iš partnerių pažanga, iškilusios problemos, planuojami darbai. Susitikimo metu Gardino partneriai pasidžiaugė, kad net ir esant ypatingai sudėtingoms aplinkybėms, jiems kartu su Druskininkų kultūros centru pavyko surengti didžiulio pasisekimo sulaukusią virtualią parodą nacionalinių Baltarusių ir Lietuvių kostiumų tematika. Druskininkų kultūros centrą atstovaujanti projekto koordinatorė Danguolė Žėkienė taip pat džiaugėsi, kad projekto metu suplanuotas mokymų ciklas edukatoriams jau artėja į pabaigą. Jie vertinami kaip puiki galimybė vietos amatininkams ir menininkams patobulinti savo kompetencijas bei pristatyti savo veiklą kūrybiškai, patraukliai ir profesionaliai. Projekto vadovė Jurgita Rudienė informavo, kad Leipalingio dvaro kapitalinio remonto darbai sparčiai juda į priekį. Juos planuojama užbaigti kitų metų pradžioje. Susitikimo metu taip pat buvo aptarti artimiausių renginių organizaciniai reikalai. Galimybės ir tikslingumas keisti jų formatą iš įprasto į nuotolinį. Kadangi projekto užbaigimas planuojamas kitų metų balandžio mėnesį, partneriai nusiteikę optimistiškai ir viliasi, kad didžiąją dalį bendrų kultūros renginių pavyks surengti tiesiogiai, jei nebus su COVID-19 protrūkiu susijusių grėsmių bei apribojimų. Per visą projekto laikotarpį bus surengta net 14 bendrų renginių kultūros paveldo objektuose (Gardino religijos istorijos muziejuje, Leipalingio dvare ir kituose). Primename, kad Įgyvendinant projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“ vyksta kapitalinis Leipalingio dvaro (Alėjos g. 30, Leipalingio mstl.) remontas. Jį užbaigus bus įrengtos koncertų, konferencijų, laikinųjų ekspozicijų ir repeticijų salės, įrengtas liftas neįgaliesiems, administraciniai kabinetai ir pagalbinės patalpos. Jau įsigyta mobili scena, garso ir apšvietimo įrangos komplektai, kitos kultūrinei veiklai reikalingos priemonės, bus surengta iškilminga atidarymo šventė. Projekto metu organizuojami bendri Druskininkų sav. ir Gardino turizmo patirties sklaidos užsiėmimai ir kiti kultūros renginiai, populiarinantys Leipalingio dvarą bei kultūros paveldą Gardine. Projektu prisidedama prie kultūros turizmo plėtros pasienio regione. Padidėjęs turistų skaičius ir pailgėjęs apsistojimo laikas turės teigiamą poveikį viso regiono ekonominiam augimui. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją. ES logo Nakties serenados pildo Dvaro festivalio kalendorių 2020-09-08 Staiga prapliupęs galingas lietus privertė prie Leipalingio dvaro susirinkusius Nakties serenadų klausytojus ir atlikėjus keltis į dvaro salę. Tačiau tai nesutrukdė visiems gėrėtis profesionalių muzikantų Eglės ir Juozo Sakavičių atliekama muzika ir susipažinti su serenados, kaip muzikos žanro, atsiradimo istorija. Virtuoziškai smuiku ir pianinu atliekami įvairių laikmečių kūriniai žavėjo savo melodingumu ir muzikinėmis spalvomis. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją. koncerto atlikėjai Muzikos duetas  Music time ES logo Mokymai tradiciniams amatininkams, tautodailininkams, menininkams, pedagogams, turizmo ir kultūros specialistams, dirbantiems kultūros paveldo sklaidos srityje 2020-08-12 amatų edukatorių kvietimas Dvaro festivalis Leipalingyje 2020-08-12 Dvaro festivalio koncertas Mokymai tradiciniams amatininkams, tautodailininkams, menininkams, pedagogams, turizmo ir kultūros specialistams, dirbantiems kultūros paveldo sklaidos srityje 2020-07-12  Dalyvių registracija iki 2020-08-07 el. p.  administracija@druskininkukulturoscentras.lt arba tel. (8 313) 53 122, mob. 8 620 25 160. Vietų skaičius ribotas. 2020-08-10 13.30 val. Leipalingio laisvalaikio salėje, Alėjos g.3, Leipalingis, Druskininkų sav.  Mokomoji išvyka „Gausos dubuo“. Mokymo programa skirta supažindinti su molio plastinėmis savybėmis, formos modeliavimo principais ir indo sienelių paviršiaus dekoravimo būdais, pajausti dirbinių formos ir funkcijos darną ir kaip šią informciją sumodeliuoti į edukacinę programą. Mokymus ves menininkė pedagogė Giulnara Kupčinskienė. 2020-08-12 10.00 val. Druskininkų kultūros centre, Vilniaus al. 24. Praktinis seminaras „Kūrybinio žodžio praktikos“ Mokymai apie mūsų gebėjimą kurti savo realybę ir aplinką. Atrasime, kur slypi žodžio galia ir kaip sąminingai ja pasinaudoti. Kada žodis yra veiksmas, o kada tik žodis. Mokymus ves Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė, Go Forward akademijos įkūrėja Adrija Čepaitė. 2020-08-12 13.30 val. Druskininkų kultūros centre, Vilniaus al. 24. Paskaita „Pokyčiai mūsų gyvenime. Kaip jie mus veikia?“. Lektorė psichologė Aurelija Lingienė. Mokymai organizuojami įgyvendinant Druskininkų kultūros centro, Druskininkų savivaldybės administracijos ir Gardino religijos istorijos muziejaus projektą „Kultūros paveldas abipus sienos” , Nr.ENI-LLB-1-242, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinant kultūros ir turizmo infrastruktūrą, organizuojant bendrus kultūros renginius ir stiprinant turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. ES Logo ____________________________________________________________________________________________ Dvaro festivalis dovanojo leipalingiečiams dar vieną kūrybinį susitikimą 2020-07-07 Liepos  6-ąją, minint Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, prie Leipalingio dvaro vyko jaukus ir šiltas akustinių baladžių koncertas, kurį susirinkusiems dovanojo dainų autorė ir atlikėja Gintarė Juknaitė. Romantiškos ir melodingos baladės dvaro aplinkoje skambėjo ypatingai įtaigiai – žiūrovų  neišbaidė ir prasidėjęs lietutis. Koncertą vainikavo visų kartu sudainuotas Lietuvos himnas, skirtas Valstybės dienai. Šis renginys yra Dvaro festivalio, kuris organizuojamas įgyvendinant projektą ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“, programos dalis. Dvaro festivalis yra sumanytas su tikslu aktualizuoti Leipalingio dvarą. Jau įvyko madų šou, susitikimas su aktore ir dainų kūrėja bei atlikėja Aiste Lasyte, dar liepos mėnesį bus organizuojamos nakties serenados, poezijos skaitymai ir kiti renginiai. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas– 995 887,71 Eur, Partnerių lėšos – 110654,2 Eur Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 – 2020-10-01. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją ES Logo Mokymai tradiciniams amatininkams, tautodailininkams, menininkams, pedagogams, turizmo ir kultūros specialistams, dirbantiems kultūros paveldo sklaidos srityje 2020-05-20 Dalyvių registracija iki 2020-06-10 d.  administracija@druskininkukulturoscentras.lt arba tel. 831353122, 862025160. Vietų skaičius ribotas. Informuokite asmenis, kuriems, Jūsų manymu, šie mokymai gali būti įdomūs ir aktualūs. 2020-06-12 d. 13.00 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“, M.K.Čiurlionio g. 27 1.BALTŲ KULTŪROS SAVASTIS. Dr. Daiva Vaitkevičienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) 2.DRUSKININKAI BALTŲ PAVELDO ŽEMĖLAPYJE. Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius (Klaipėdos universitetas) 2020-06-15 d. 13.00 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“, M.K.Čiurlionio g. 27 PSICHOLOGINIAI BENDRAVIMO SU AUDITORIJA ASPEKTAI: KAIP PAŽINTI IR SUDOMINTI KLIENTUS? Lektorė Irma Suraučiūtė Čekauskienė. Psichologė, koučingo ir personalo valdymo specialistė 2020-06-30 d. 13.00 val. Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“, M.K.Čiurlionio g. 27 KAIP KALBĖTI, KAD TAVE IŠGIRSTŲ. Lektorė Aldona Vilutytė (Aktorė, lektorė, diktorė) Mokymai organizuojami įgyvendinant Druskininkų kultūros centro, Druskininkų savivaldybės administracijos ir Gardino religijos istorijos muziejaus projektą „Kultūros paveldas abipus sienos” , Nr.ENI-LLB-1-242, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinant kultūros ir turizmo infrastruktūrą, organizuojant bendrus kultūros renginius ir stiprinant turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. #latvialithuaniabelarus #lvltby #EUinmyregion ES Logo Į Druskininkus sugrįžo Gardino valstybiniame religijos istorijos muziejuje surengtos parodos “Velykiniai sąskambiai baltarusių ir lietuvių taikomojoje dailėje” darbai Projekto ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“ partnerių darbo grupės susitikimas Po kapitalinio remonto Leipalingio dvaro erdvės pasipuoš kalvystės plenere sukurtais darbais Paskutinę rugsėjo savaitę prie Leipalingio dvaro kalviai iš Baltarusijos ir Lietuvos demonstravo kalvystės paslaptis. Šis renginys Leipalingyje buvo organizuotas pirmą kartą ir sulaukė didelio Leipalingio bendruomenės susidomėjimo – stebėti kūrybinį procesą skubėjo ir suaugę, ir vaikai. Ne vienas ryžosi paimti kalvio plaktuką į rankas ir išbandyti patį kalimo procesą, stebėti, kaip įkaitusi geležis paklūsta stipriam plaktuko smūgiui ir plonėja, riečiasi, lankstosi ir įgauna norimą formą. Didelio džiaugsmo edukaciniai užsiėmimai suteikė Leipalingio progimnazijos moksleiviams. Beveik šimtas smalsuolių apspito kalvius ir atidžiai klausėsi kalvystės amato paslapčių, išbandė kalvio plaktuko svorį. Vyresnieji netgi pabandė pakalti. Plenero metu 10 kalvių ne tik edukavo, bet ir nukalė dvaro interjerui būdingus darbus – žvakides, durų rankenas, patalpų puošybai skirtą mažąją skulptūrą.  Šie darbai papuoš suremontuoto Leipalingio dvaro erdves. Renginio dalyviai turiningai leido laiką mūsų kurorte: aplankė Leipalingio progimnazijos A.Volungevičiaus vardo kraštotyros muziejų, kartu su Druskininkuose organizuoto kalvystės plenero „Plieninė plaštakė“ dalyviais rungėsi pasagos kalimo meistrystės varžybose, susipažino su tautodailininko, medžio drožėjo Antano Česnulio ir juvelyro Giedriaus Bociso kūryba, surengė plenero metu sukurtų darbų parodą Druskininkų kultūros centro amatų centre „Menų kalvė“. Pleneras buvo organizuotas įgyvendinant projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, Nr. ENI-LLB-1-242, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinant kultūros ir turizmo infrastruktūrą, organizuojant bendrus kultūros renginius ir stiprinant turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas– 995 887,71 Eur, Partnerių lėšos – 110654,2 Eur Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 – 2020-10-01. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją ES Logo Projektas ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“ PROJEKTO „KULTŪROS PAVELDAS ABIPUS SIENOS“ ENI-LLB-1-242 PAŽANGA PRISTATYTA PARTNERIŲ VALDYMO GRUPĖS SUSITIKIME GARDINE Druskininkų savivaldybės administracija, Gardino religijos istorijos muziejus ir Druskininkų kultūros centras įgyvendina bendrą projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“ pagal 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. 2019 metų  rugsėjo 9 d. Savivaldybės administracijos Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas bei Druskininkų kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Danguolė Žėkienė lankėsi Gardino religijos istorijos muziejuje projekto valdymo grupės susitikime. Vizito tikslas – aptarti projekto pažangą, partnerių iššūkius kylančias problemas, sprendimo būdus ir artimiausias veiklas bei renginius. Susitikimo metu Gardino religijos istorijos muziejaus direktorė Rita Jančelovskaja pristatė savo pasiekimus įgyvendinant projektą, pasidžiaugė įvykusiais renginiais – bendra Gardino tautodailininkų ir Druskininkiečių velykine paroda, įvykusiu seminaru kultūros ir turizmo specialistams, projekto metu įsigyta infrastruktūra, pristatė artimiausių kultūros renginių, kurie vyks Gardine, temas, išsakė poreikį dėl pakeitimų projekte. Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas informavo, kad birželio mėnesį pradėti Leipalingio dvaro rekonstrukcijos darbai, įsigyta mobili scena, apšvietimo ir įranga renginiams Leipalingio dvaro organizuoti. Danguolė Žėkienė papasakojo apie pirmąjį Leipalingio dvare įvykusį projekto renginį „Madų podiumas“, sulaukusį didžiulio pasisekimo, aptarė kalvystės plenero, kuris vyks rugsėjo 24-26 dienomis aktualijas. Planuojama, kad įgyvendinant projektą dar šiais metais bus surengti 3 kultūros renginiai Leipalingio dvare ir pradėti mokymai Druskininkų savivaldybės amatininkams, kurie ateityje planuoja rengti edukacijas turistams. Gardine vyks dviejų dienų praktinė konferencija, kurioje dalyvaus net 80 dalyvių  kultūros ir turizmo srities profesionalų iš Druskininkų ir Gardino , o metus užbaigs bendra kalėdinių dekoracijų paroda. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Planuojama bendra projekto vertė – 1106541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas – 995887,71 Eur. Partnerių lėšos – 110654,2 Eur. Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02-2020-10-01. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją Dvaro atnaujinimo dokumentas Rugsėjo 24-26 d. Kalvystės pleneras prie Leipalingio dvaro Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą „Kultūros paveldas abipus sienos“, Nr. ENI-LLB-1-242, kuriuo siekiama išsaugoti, pritaikyti ir populiarinti kultūros paveldą bei tradicinius amatus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinant kultūros ir turizmo infrastruktūrą, organizuojant bendrus kultūros renginius ir stiprinant turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas– 995 887,71 Eur, Partnerių lėšos – 110654,2 Eur Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 – 2020-10-01. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją Dvaro festivalis Leipalingyje įsibėgėja Jaukiai mistiškoje aplinkoje – sausakimšoje Leipalingio dvaro salėje – lapkričio 16 d. vyko susitikimas su neabejotinais talentais apdovanota aktore Aiste Lasyte. Ši aktorė visiems geriau žinoma kaip LRT projekto „Auksinis balsas“ nugalėtoja, grupės „Liūdni slibinai“ solistė, tačiau teatro mylėtojai ją pažįsta kaip talentingą aktorę, garsėjančią išskirtiniais sumanymais scenoje. Ji vaidina miuzikluose, vaikų spektakiuose, šoka pole dance, vaikšto su kojūkais, kuria eiles ir muziką, o šiemet klausytojams padovanojo savo autorinių dainų vinilą „Pirmoji visa“. Ar vis dar vaikiška, ar brandi, dainuojanti ar vaidinanti, svajoklė ar padūkėlė – Aistė visada įdomi. Tuo galėjo įsitikinti gausus būrys vakaro žiūrovų, kurie susitikimo metu su didžiausiu susidomėjimu gaudė kiekvieną Aistės ištartą žodį, klausėsi jos kūrybos, o vakaro pabaigoje negailėjo jai aplodismentų. Žiūrovai liko sužavėti renginiu ir vienbalsiai tvirtino, jog šis vakaras susitikimas su aktore praturtino Leipalingio miestelio kultūrinį gyvenimą, o Leipalingio dvaro aura ir meniškai apipavidalinta erdvė dar sustiprino teigiamus pojūčius. Šis renginys yra Dvaro festivalio, kuris organizuojamas įgyvendinant projektą ENI-LLB-1-242 „Kultūros paveldas abipus sienos“, programos dalis. Dvaro festivalis yra sumanytas su tikslu aktualizuoti Leipalingio dvarą. Vasaros metu jau įvyko madų šou, o ateityje programoje numatyta įtraukti pasirodymus, kurie jau nuo antikos laikų tradiciškai buvo ir yra patys populiariausi žmonių susibūrimo vietose: susitikimai su aktoriais ir poetais, klasikinės muzikos koncertai, nakties serenadų vakarai ir kt. Jų metu skambės šiuolaikiškai atliekama muzika ir programos. Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės biudžeto ir 2014-2020 metų Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis. Projektu siekiama išsaugoti ir pritaikyti kultūros paveldo objektus kultūros ir turizmo reikmėms, pagerinus kultūros ir turizmo infrastruktūrą populiarinti tradicinius amatus, organizuoti bendrus kultūros renginius bei stiprinti turizmo ir kultūros profesionalų bendradarbiavimą per sieną. Planuojama bendra projekto vertė – 1 106 541,91 Eur. Projekto finansavimo šaltiniai: Europos regioninės plėtros fondas– 995 887,71 Eur, Partnerių lėšos – 110654,2 Eur Įgyvendinimo laikotarpis: 2018-10-02 – 2020-10-01. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją ES Logo DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR TURIZMO SPECIALISTAI SĖMĖSI PATIRTIES GARDINE Gruodžio 10-11 dienomis 40 druskininkų savivaldybės kultūros, turizmo ir rinkodaros specialistų dalyvavo tarptautinėje praktinėje konferencijoje Gardine „Kultūros paveldas tvarios plėtros kontekste“. Konferencijoje buvo gvildenami Lietuvos ir Baltarusijos pasienio turizmo iššūkiai aktualizuojant ir pritaikant kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms bei juos populiarinant. Konferencijos darbotvarkė buvo ypatingai intensyvi ir turininga: per 2 konferencijos dienas buvo pristatyta net 31 tema. Druskininkų Turizmo ir verslo informacijos centro rinkodaros ir turizmo informacijos vadybininkė Ana Kaciun aptarė turizmo plėtros pasienio regione problemas, sprendimus ir galimybes. Leipalingio dvaro atnaujinimo projekto autorius architektas Darius Saltonas pristatė Leipalingio dvaro pritaikymo kultūros ir turizmo reikmėms architektūrinius aspektus. Leipalingio progimnazijos mokytoja ir A. Volungevičiaus kraštotyros muziejaus siela Laima Žukauskaitė nagrinėjo Leipalingio dvaro panaudojimo švietimo ir turizmo tikslais perspektyvas. Konferencijos dalyviai ne tik klausėsi pranešėjų ir aktyviai diskutavo, bet ir lankėsi kultūros paveldo objektuose, dalyvavo netradicinėse edukacijose bei teatralizuotose ekskursijose. Druskininkų atstovės kultūros specialistės Indrė Čaplikienė ir Jolita Miliauskienė taip pat surengė vaško žvakių liejimo edukaciją. Visus ypač sužavėjo Gardino religijos istorijos muziejaus ir Gardino lėlių teatro teatralizuota edukacija vaikams religine istorine tematika. Pasidalinę iššūkiais ir patirtimi, įvertinę kolegų pastangas ir profesionalumą, Druskininkų ir Gardino gidai ir kiti kultūros ir turizmo specialistai aptarė galimybes parengti bendrus maršrutus ir organizuoti ekskursijas po Druskininkų savivaldybės ir Gardino kultūros paveldo objektus. Konferencija yra vienas iš projekto „Kultūros paveldas abipus sienos“ Nr. ENI-LLB-1-242, įgyvendinamo pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, renginių. Įgyvendinant šį projektą iš viso bus surengtos 2 tarptautinės konferencijos Gardine, 2 seminarai Gardino ir Druskininkų kultūros ir turizmo specialistams, 16 bendrų kultūros renginių Gardino ir Druskininkų savivaldybės kultūros paveldo objektuose. 19 Druskininkų sav. tradicinio amato specialistų galės dalyvauti edukatorių mokymuose. Taip pat bus užbaigtas Leipalingio dvaro kapitalinis remontas, o Gardino religijos istorijos muziejus įsigys šiuolaikišką įrangą. Projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės administracija, Gardino religijos istorijos muziejus ir Druskininkų kultūros centras. ES nėra atsakinga už pateiktą informaciją Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir partnerių lėšomis. ES Logo

ES finansavimo dokumentas

Projektas baigėsi. Bendradarbiavimas tęsiasi

Druskininkų kultūros centras kartu su partneriais sėkmingai baigė įgyvendinti projektą “Kultūrinio bendradarbiavimo ir savanorystės keliu“ Nr.DRUS-LEADER-6B-KSV-4-5-2019. Vienas iš projekto uždavinių – skatinti savanorystę, kultūrines veiklas ir iniciatyvas kaimo vietovėse. Tuo tikslu per beveik 2 metų laikotarpį Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse buvo organizuojami renginiai ir susibūrimai, išvykos.

Šią vasarą, atslūgus pandemijai ir atsiradus galimybėms burtis ir organizuoti renginius, kartu su partneriais suorganizavome baigiamąjį refleksinį renginį 56-iems patiems aktyviausiems ir labiausiai motyvuotiems bendruomenių nariams. Renginio metu buvo aptarta, kaip sekėsi dirbti komandose, bendradarbiauti ir pritraukti savanorių bendruomenių veikloms, surengtas protų mūšis, pramoginės varžybos. Dalyviai išbandė viečiūniškės Daivos Stoncelienės siūlomą meninę taškinę edukaciją, šeimos aktyviai dalyvavo Druskininkų šeimos paramos centro žaidimų veiklose, kurias vedė Vaida Vaičiulionienė.

Projekto metu didelio susidomėjimo sulaukė įvairios edukacinės programos: Švendubrės, Jaskonių – Naujasodės, Jovaišių, Bilso, Neravų, Ricielių Stračiūnų gyventojams buvo surengti audinių marginimo, interjero puošybos, natūralios kosmetikos, dekupažo, arbatos gamybos mokymai. Šiuose užsiėmimuose dalyvavo virš 50 dalyvių, o užsiėmimus vedė ir menininkai, ir kiti savo srities profesionalai – Rūta Burbulė, Irma Jazerskaitė, Giulnara Kupčinskienė, Reda Vaikšnorienė, Diana Lukošiūnaitė ir kt.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu suorganizuota virš 18 renginių, juose dalyvavo 666 lankytojai. Džiugu, kad bendruomenės turėjo galimybę drauge pabūti. Kiekvienas toks susiėjimas stiprina ir kiekvieną bendruomenę atskirai, ir visus kartu. Artimas bendravimas yra tas variklis, kuris skatina kurti, gerina gyvenimo kokybę: nuo bendrystės, nuo gerų santykių visi jaučiasi geriau ir tikrai laimingesni.

Projekto partneriai: Stračiūnų bendruomenė, Ricielių kaimo bendruomenė, Neravų kaimo bendruomenė, Bilso bendruomenė, Jovaišių kaimo bendruomenė, Švendubrės kaimo benduomenė. Partneriai akyviai įsijungė į visas veiklas, motyvavo ir skatino savo narius kūrybinėms paieškoms ir iššūkiams.

Tikimės, kad Druskininkų kultūros centro kolektyvo patirtis ir  perduotos žinios bendruomenių nariams pravers ateityje kuriant savo kaimo strategiją ir numatant bendruomenės veiklas bei kryptis.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė  21 052,63 Eur.

Finansavimas skirtas įgyvendinant strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“.

šventės kvietimas

rudens šventės kvietimas
renginio kvietimas

Kultūrinis bendradarbiavimas ir savanoriškos iniciatyvos Druskininkų savivaldybės kaimuose 

Druskininkų kultūros centras kartu su partneriais sėkmingai įgyvendina projektą “Kultūrinio bendradarbiavimo ir savanorystės keliu“ Nr.DRUS-LEADER-6B-KSV-4-5-2019. Vienas iš projekto uždavinių – skatinti savanorystę ir kultūrines veiklas ir iniciatyvas kaimo vietovėse. Tuo tikslu visą vasarą Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse buvo organizuojami renginiai ir susibūrimai, kurie per kūrybines motyvuojančias veiklas telkė kaimų bendruomenes kūrybinei veiklai. Renginių metu koncertavo vieni geriausių šalies atlikėjų, kurie sustiprino renginių meninę kokybę.

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė birželio 23 d. organizavo Joninių šventę, kurioje koncertavo Ovidijus Miniauskas su grupe, o rugsėjo 19 d. vykusioje Rudens šventėje “Jaskonių bandos” kepė bulvines bandas ir linksminosi su grupe “Mudu abudu”. Liepos 26 d. Švendubrės bendruomenė rinkosi į šventinį renginį, skirtą Švendubrės 400 metų jubiliejui. Renginio metu vyko įvairios pramogos, estafetės, medžio drožybos dirbtuvės, koncertavo Deividas Bastys. Liepos 28 d. Neravų kaimo bendruomenė organizavo šventinį bendruomenės susirinkimą, kurio metu diskutavo apie bendruomenės iniciatyvas, vėliau surengė šventinę vakarienę, kurios metu koncertavo atlikėjas Anatolijus Oleinik. Rugsėjo 10 d. bendruomenės organizuotoje Rudens šventėje visi pramogavo su Klounų studijos “Dulidu” aktoriais ir stebėjo spektaklį visai šeimai “Arklio Dominyko meilė”. Bilso bendruomenės aktyvas rugpjūčio 6 d. visus bendruomenės narius pakvietė švęsti dzūkiškai ir pasikvietė Lietuvoje garsias aktores Neringą Varnelytę bei Vitaliją Mockevičiūtę su muzikantais. Buvo surengtas vakaras – spektaklis “Kas apsakys tas dzūkų linksmybes”.

Žolinė Stračiūnų bendruomenėje jau tradicinė šventė, burianti bendruomenės narius bendroms veikloms, kviečianti išeivius sugrįžti ir pabūti kartu. Šiemetėje šventėje rugpjūčio 15 d. koncertavo skrabalininkas Regimantas Šilinskas bei muzikos grupė “Lietuvaičiai”, vyko edukacijos, pramogos ir paskaitos. Jovaišių kaimo bendruomenė taip pat turi savas tradicijas – rudens šventės metu rugsėjo 26 d. bendruomenės namai skambėjo nuo dainų, Muzikos ir geros nuotaikos. Koncertavo muzikos grupė “Kurortas”. Ricielių kaimo bendruomėje rugsėjo 26 d. vykusi rudens šventė taip pat buvo pilna geros nuotaikos ir siurprizų, o šventinę atmosferą kaitino choro “Druskininkai” atliekami tiek klasikos kūriniai, tiek ir populiarioji muzika.

Projekto metu dar numatytos įvairios edukacinės programos bendruomenėse bei baigiamasis refleksinis renginys , kurio metu bus aptarta kaip sekėsi dirbti komandose, bendradarbiauti ir pritraukti savanorių savo veikloms.

Projektą įgyvendina Druskininkų kultūros centras. Projekto partneriai: Stračiūnų bendruomenė, Ricielių kaimo bendruomenė, Neravų kaimo bendruomenė, Bilso bendruomenė, Jovaišių kaimo bendruomenė, Švendubrės kaimo bendruomenė.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos  valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis. Bendra projekto vertė  21 052,63 Eur

Finansavimas skirtas įgyvendinant strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“.

koncerto atlikėjai