Jei kultūra – tavo sfera, turime dalykinį pasiūlymą

Druskininkų kultūros centras kviečia dalyvauti konkurse į direktoriaus pavaduotojo pareigas.

DARBO POBŪDIS

 • Bendradarbiaujant su kultūros, švietimo, sporto veiklą kuruojančiomis institucijomis, kūrybinėmis sąjungomis, organizacijomis, meno kolektyvais, atlikėjais, tautodailininkais, menininkais, Lietuvos bei užsienio šalių kultūrinio turizmo renginių organizatoriais / prodiuserinėmis kompanijomis pritraukti išskirtinius įvairių meno rūšių renginius ir projektus į Druskininkų kurortą;
 • rengti Druskininkų kultūros centro veiklos planus ir privalomas ataskaitas; koordinuoti padalinių, skyrių bei mėgėjų meno kolektyvų metų veiklos programų rengimą;
 • koordinuoti programų, projektų, priemonių, finansuojamų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto bei kitų lėšų, rengimą ir vykdymą;
 • koordinuoti Kultūros centro ir jo padalinių viešųjų renginių (festivaliai, koncertai, spektakliai, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimai, miesto šventės ir kt.) organizavimą; užtikrinti etnokultūrą ir kitų rūšių meną populiarinančių renginių sklaidą;
 • teikti siūlymus kultūrinės veiklos gerinimo klausimais.

REIKALAVIMAI

 • Aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauras) ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija arba aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas (bakalauras) ar jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija humanitarinių, socialinių, ugdymo mokslų ar menų studijų krypčių srityje;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis kultūros srityje ir ne mažesnė kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtis;
 • įgūdžiai strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
 • Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatų, kitų su veikla susijusių teisės aktų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • Druskininkų savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesų supratimas, gebėjimas formuoti kurorto svečių ir savivaldybės gyventojų kultūrinius lūkesčius atitinkančias programas, mėgėjų meno kolektyvų veiklos išmanymas;
 • gerai mokėti sklandžiai ir kūrybiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga valstybine kalba; mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, teikti ataskaitas bei siūlymus;
 • gebėti dirbti komandoje, būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, organizuotam, pareigingam;
 • žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, etikos normas ir gebėti vadovautis jais bendraujant su interesantais, viešojo ir privataus sektorių atstovais.

PRIVALUMAI
Vairuotojo pažymėjimas

Pareigybės lygis – A2
Pareiginė alga 2850  € (bruto)

Gyvenimo aprašymą pateikti iki 2024-03-06
el. p. direktorius@druskininkukulturoscentras.lt
Pasiteiravimui tel. (8 313 58 106)

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. Pretendentas privalės pateikti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Druskininkų kultūros centro informacija