2023-ieji – Dzūkijos (Dainavos) metai

Dzūkijos (Dainavos) atmintini metai paskelbti siekiant pažymėti Dainavos vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejų. Dainavos žemė (lot. terra Deynowe) pirmą kartą paminėta 1253 m. karaliaus Mindaugo donaciniame akte Livonijos kryžiuočiams.

Paskelbus Dzūkijos (Dainavos) atmintinus metus, siekiama atkreipti dėmesį į savitas Dzūkijos (Dainavos) tradicijas (patarmes, sakytinį ir muzikinį folklorą, kulinarinį paveldą, tradicinius amatus ir verslus, kalendorinius ir kitus papročius), aktualizuoti jų išsaugojimą, pasidžiaugti stipria šio krašto žmonių etnoregionine savimone. 

Dainavos krašto folkloro šventė 2022. M. Dovidausko nuotr.

Dzūkijos (Dainavos) metų minėjimas

Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų proga visos regiono savivaldybės numatė daug įvairiausių veiklų. Jų sąrašą rasite Dzūkijos (Dainavos) atmintinų metų minėjimo veiksmų plane >>>. O čia keletas pačių svarbiausių:

  • Kovo 24 d. Dzūkijos sostinėje Alytuje vyks iškilmingas Dzūkijos (Dainavos) metų atidarymas, kurio metu bus surengta konferencija „Dzūkų genomo beieškant“. Organizatoriai – Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba, Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Alytaus kraštotyros muziejus.
  • Vyks ir daugiau renginių, skirtų dzūkiškos ar dainaviškos tapatybės paieškoms ir raiškai. Pavyzdžiui, Dzūkijos (Dainavos)  krašto meno kūrėjų darbų paroda „Dainavai 770“ Lazdijuose, Dzūkijos regiono tradicinio muzikavimo kursai Varėnoje, Keliaujanti paroda „Dzūkija muziejaus eksponatuose“, Audimo savaitė „Dzūkijos dzyvai“ ir t. t.
  • Dzūkijos (Dainavos) metais regione vyks gausybė folkloro festivalių „Dzūkų godos“ (organizatorius – Varėnos kultūros centras), „Žolynas slaunasai“ (organizatorius – Veisiejų dvaro parkas),  Dainavos krašto folkloro šventė (organizuoja Druskininkų kultūros centras), Kulinarinio paveldo ir folkloro šventė „Mes esam dzūkai“ (organizuoja Kučiūnų laisvalaikio salė), „Čiulba ulba“ (organizuoja VšĮ  „Samanukės“), „Subatos vakarėly…“ (organizuoja Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija), Polkos festivalis (organizuoja Varėnos kultūros centras) ir t. t.
  • Numatyta daugybė renginių, kuriuose aktualizuojami saviti tradiciniai dzūkų amatai ir verslai. Pavyzdžiui, Musteikoje planuojamas projekto „Drevinė bitininkystė iš kartos įkartą“ pristatymas ir Medkopio pabaigos šventė,  Druskininkuose –  Tarptautinis kalvystės pleneras „Plieninė plaštakė“ ir kt.
  • Ketinama išleisti reikšmingų, Dzūkijos etninę kultūrą pristatančių leidinių. Pavyzdžiui, planuojama parengti leidinį „Šiaudas, medis, molis, geležis dzūkų kasdienybėje“, kuriame būtų pristatyti eksponatai iš Alytaus kraštotyros muziejaus Etnografinio rinkinio. Numatoma parengti knygą „Dzūkų aprėdai: medžiagos, modeliai, puošyba“ ir t. t. 
  • Planuoijama sukurti Dzūkijos (Dainavos) metų logotipą, Dzūkijos metus anonsuojantį vaizdo klipą, skleisti informaciją apie Dzūkijos (Dainavos) metams skirtus renginius Dzūkijos ir nacionalinėje žiniasklaidoje.
  • Dzūkijos (Dainavos) metus užbaigs šio krašto etninei kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimai, kuriuos organizuos Dzūkijos (Dainavos) regioninė etninės kultūros globos taryba kartu su Alytaus miesto savivaldybe.

EKGT informacija