Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena Druskininkų krašte

2024-02-29

BUVOM: spaudžiami, tremiami, terorizuojami sovietų okupacijoje. Išlikom.
ESAM: jau 34-as pavasario rytas laisvoje Tėvynėje. Triumfuojam!
BŪSIM: Neužmiršime tų, kurie padovanojo Laisvę. Saugosim ir gerbsim!

Kviečiame švęsti kartu! Susitikime šventiniuose renginiuose: