Alytaus dailės galerija: 2012–2022/2023

Jau daugiau kaip dešimtmetį tradiciškai metų pabaigoje Alytuje organizuojamos ir rengiamos Alytaus miesto ir rajono vizualaus meno kūrėjų metinės apžvalginės parodos „Alytaus fotografija 2023“ ir „Alytaus dailė 2023“.

Projektų vadovas ir parodų kuratorius dailininkas Evaldas Grinius_Alytaus dailės galerijos nuotrauka

2012 metais viešosios įstaigos „EGARTA“, pradėtas vykdyti tęstinis kultūros ir  meno projektas „Vizualus menas Alytus“, nuo 2020 metų su dar didesne intencija tęsiamas projekto vadovo, kuratoriaus, dailininko Evaldo Griniaus vadovaujamos viešosios įstaigos Alytaus dailės galerija.

Dzūkijos dailė 2023_Zenono Šilinsko nuotrauka

2022 metais tęstinis kultūros ir meno projekto „Vizualus menas Alytus“ 10-ojo jubiliejaus parodas „Alytaus fotografija 2022“ ir „Alytaus dailė 2022“, dėl tam tikrų priežasčių nesurengtas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ programos kontekste, Alytaus dailės galerija rengia šiais 2023 metais – Pietų Lietuvos regionui reikšmingais Dzūkijos (Dainavos) krašto vardo paminėjimo metais.

Dzūkijos dailė 2023_Alytaus dailės galerijos nuotrauka

Jubiliejinio 10-ojo tęstinio kultūros ir meno projekto „Vizualus menas Alytus 2022/2023“ projektinėje metinėje apžvalginėje Alytaus profesionalių dailininkų parodoje kartu su pastoviais ar pamečiui dalyvaujančiais autoriais debiutuoja 7 Alytaus miesto ir rajono dailininkai. Projektinėje parodoje Alytaus dailė 2023“ dalyvauja dailės pedagogė, gerai žinoma asambliažų meistrė Dalia Adukevičienė, buvusi Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotoja tapytoja Virginija Buškevičiūtė-Lukauskienė, prieš porą metų į miesto menininkų bendruomenę įsiliejusi tapytoja Saulė Gylienė (Gylys), akvarelistė Vilma Valivonytė bei trys jaunieji menininkai – etnokultūros (archajinė šaltkalvystė) specialistas skulptorius Adomas Sviklas, iliustratorė grafikė Viktorija Valužytė ir tapytojas Leonid Alekseiko. Alytaus kultūros centro parodinėje erdvėje „Parodų erdvė“ eksponuojami 13-os parodos „Alytaus dailė 2023“ dalyvių 27 kūrybos darbai.

Parodos „Alytaus dailė 2023“ dalyviai: Dalia Adukevičienė; Leonid Alekseiko; Virginija Buškevičiūtė-Lukauskienė; Saulė Gylienė (Gylys); Evaldas Grinius; Vidmantas Jankauskas; Algirdas Judickas; Vilija Murauskaitė-Raguckienė; Loreta Skruibienė; Adomas Sviklas; Vilma Valivonytė; Monika Večkienė; Viktorija Valužytė.

10-mečio tęstinio kultūros ir meno projekto „Vizualus menas Alytus 2022/2023“ projektinėje metinėje apžvalginėje Alytaus fotografų parodoje „Alytaus fotografija 2023“, kartu su gerai žinomais garsiais Alytaus fotografais pirmą kartą savo fotografijos lakštus demonstruoja Kauno dailiųjų amatų mokyklos Alytaus filialo absolventės fotografės Daiva Petraškienė (Neko) ir Edita Janulynienė. Alytaus kultūros centro parodinėje erdvėje „Mažoji parodų salė“ eksponuojamos 7-ių fotografijų parodos „Alytaus fotografija 2023“ dalyvių 23 kūrybos darbai.

 Fotografijų parodos „Alytaus fotografija 2023“ dalyviai: Faustas Augustinas; Vladas Dabravolskas; Edita Janulynienė; Petras Kaupinis; Daiva Petraškienė (Neko); Kęstutis Ptakauskas; Zenonas Šilinskas.

Šiais 2023 paskelbtais Dzūkijos (Dainavos) krašto atmintinais metais, pažymint Dainavos vardo pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 770 metų jubiliejų, Alytaus dailės galerija inicijuoja ir pradeda vykdyti regioninį (respublikinį) tęstinį kultūros ir meno projektą „Dzūkijos dailė“. Pirminiame etape organizuojamas ir taipogi Alytaus dailės galerijos partnerio Alytaus kultūros centro parodinėje erdvėje rengiamas tęstinis regioninis (respublikinis) projektinis renginys – profesionalių menininkų (dailininkų) kūrybos darbų paroda „Dzūkijos dailė 2023“. Pirmojoje Dzūkijos regiono vizualaus meno (dailės) kūrėjų parodoje dalyvauja Alytaus, Varėnos, Druskininkų, Trakų, Šalčininkų, Šiaulių (dabartinė aut. gyv. vieta) miestų ir rajonų menininkai (dailininkai). Parodoje pristatomi per pastarąjį penkmetį sukurti tapybos, skulptūros, grafikos, keramikos, tarpdisciplininio, naujųjų medijų meno sritims priskiriami vizualaus meno (dailės) kūriniai. Alytaus kultūros centro parodinėje erdvėje „Trečiojo aukšto vestibiulis“ eksponuojami 34-ių parodos „Dzūkijos dailė 2023“ dalyvių 82 kūrybos darbai.

Parodos „Dzūkijos dailė 2023“ dalyviai: Leonid Alekseiko; Donatas Bilius; Saulė Gylienė (Gylys); Evaldas Grinius; Elen Griščenko; Vidmantas Jankauskas; Algirdas Judickas; Alfredas Jurevičius; Marius Kavaliauskas; Mykolas Kavaliauskas; Nerijus Kavaliauskas; Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė; Rapolas Kavaliauskas; Adolfas Klastaitis; Artūras Makštutis; Maksimilianas; Artūras Matonis; Saulius Rudzikas; Sigita Saulėnienė; Loreta Skruibienė; Genutė Sutkienė; Virginijus Sutkus; Adomas Sviklas; Gerardas Raitas Šatūnas; Rūta Šimelionytė-Kapalinskienė; Vilius Šliuželis; Elma Šturmaitė; Saulius Tamulevičius; Asta Vasiliauskaitė; Jonas Vaitkevičius; Lilija Valatkienė; Viktorija Valužytė; Agnė Varpukevičiūtė; Monika Večkienė; Vidmantas Vėlyvis; Vilija Murauskaitė-Raguckienė.

Parodos vyks iki 2024 01 28

Tęstinių kultūros ir meno projektų „Vizualus menas Alytus“ ir „Dzūkijos dailė“ vadovas ir parodų „Alytaus dailė 2023“, „Alytaus fotografija 2023“, „Dzūkijos dailė 2023“ kuratorius Evaldas Grinius.

Parodos „Dzūkijos dailė 2023“ kordinatoriai ko-kuratoriai: Adolfas Klastaitis (Alytus); Elma Šturmaitė (Druskininkai); Saulius Tamulevičius (Varėna).

Parodų pristatymo moderatorė: AKC Direktoriaus pavaduotoja meno reikalams Jurgita Guževičienė.

Projektinių parodų organizatorius ir rengėjas Alytaus dailės galerija. Pagrindinis partneris: Alytaus kultūros centras Rėmėjai: Alytaus kultūros centras; UAB „Alytaus prekyba“, AB “MV Group Production” Alitos gamykla; privatūs asmenys.

Alytaus dailės galerijos informacija