Veiklos sritys

Druskininkų kultūros centro misija – sudaryti sąlygas mėgėjų meno vystymuisi ir kūrybinės veiklos tęstinumui, naujų kultūros formų plėtrai ir sklaidai, laisvai visuomenės kultūros raiškai ir aktyviam dalyvavimui kultūrinėje veikloje, kultūros ir tradicijų puoselėjimui bei sklaidai; formuoti visuomenės dvasines ir medžiagines vertybes, ugdyti kūrybišką, demokratinę, laisvą ir atvirą bendruomenę.
Druskininkų kultūros centro rengiami valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimai, miesto šventės įprasmina svarbius Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės istorijos faktus. Organizuojamos tradicinės kalendorinės šventės, folkloro festivalis puoselėja tautines tradicijas. Druskininkų kultūros centras yra pagrindinis kasmetinės kurorto šventės organizatorius, suburiantis visas kurorto organizacijas bendrai veiklai.
Druskininkų kultūros centras, kaip kurortinio miesto kultūros įstaiga,  rūpinasi ne tik savivaldybės gyventojų, bet ir atvykstančių poilsiautojų laisvalaikiu.
Druskininkų kultūros centrui priklauso Amatų centras „Menų kalvė“, Leipalingio ir Viečiūnų laisvalaikio salės.