Šarvuotas karvedys – istorijos be cenzūros simbolis

Esate miesto centre, Vilniaus alėjoje, šalia kurorto savivaldybės pastato. Nedidelėje aikštėje stovi stilizuota šarvuoto karvedžio skulptūra. Tai – paminklas Lietuvai, pastatytas 1995 metais, vienas iš paskutinių išeivijos skulptoriaus Vytauto Kašubos darbų (jis sukūrė ir paminklą kunigaikščiui Gediminui Vilniuje).

Šarvuotas karvedys simbolizuoja Lietuvos karalių Mindaugą, XIII a. suvienijusį visas Lietuvos teritorijoje gyvavusias kunigaikštystes į vientisą valstybę. Paminklo idėja kilo Lietuvai atgavus Nepriklausomybę 1990 metais, kai šalyje niekas nebetrukdė domėtis tikrąja istorija, o ne ta, kurią pateikdavo cenzūruoti sovietų šaltiniai.

Tai buvo laikotarpis, kai daugelio lietuvių sąmonėje atgimė pasididžiavimas praeities didvyriais, prisimintos viduramžių pergalės prieš kryžiuočius. Nemuno pakrantėse stovėjo strategiškai svarbios to laikotarpio gynybinės pilys, kai kurių istorikų teigimu, viena iš jų buvo netoliese, ties Ratnyčios ir Nemuno upių santaka. Dar anksčiau šioje žemėje gyveno itin karingos jotvingių gentys.

Paminklo vieta – ypatinga. 1990 m. rugpjūtį apie 70 bėgikų iš visos Lietuvos bėgo iš Palangos į Druskininkus pro istorines vietas. Iš kiekvienos parnešė smilčių, kurios supiltos paminklo vietoje ir simbolizuoja Lietuvos nedalumą.

Prieikite arčiau prie paminklo. Jei esate mūsų miesto svečiai, paminklo steloje gal rasite ir savo miesto herbą.

V. Valentukevičius apie paminklo statybą: