Mergelių akių ežeras ir jo gelmių paslaptis

Praėjote nuostabiom Druskonio ežero pakrantėm ir pasukote link senųjų Druskininkų kapinių.Už jų, aukštų pušų pavėsy ir krūmų apsuptyje, telkšo nedidelis, kiek užpelkėjęs ežeras romantišku pavadinimu – Mergelių akių ežeras. Jei žvelgtumėte iš viršaus, pamatytumėt du sąsiauriu sujungtus ežerėlius. Tai dar viena istorinė vieta, slepianti ne romantišką, o tragišką kovos už laisvę paslaptį.

Čia pat, ant kranto stovi memorialas, skirtas sovietų okupacijos pradžioje, 1944–1953 metais, Druskininkų apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos Merkio (vėliau Kazimieraičio) rinktinės partizanams atminti.

Į šį ežerą pokario metais okupatai naktimis sumesdavo aikštėse ir gatvėse išniekintų, nužudytų, mūšiuose su okupantais kritusių kovotojų kūnus. Vis dar  yra išlikę gyvi šitą siaubą savo akimis matę liudininkai. Šiandien yra žinomos dvylikos čia „palaidotų“ partizanų pavardės. Tai  – Juozas Kalpokas-Klevas, Flioras Černiauskas-Vasaris, Adolfas Sadauskas-Liūtas, Bronius Damulevičius-Kelmas, Jonas Sinkevičius-Jotvingis, Bronius Sinkevičius-Paukštis, Juozas Karnauskas-Nemunėlis, Alfonsas Damulevičius-Sakalas, Jonas Valentukevičius-Jaunuolis, Petras Jezukevičius-Ėglis, Petras Miškinis-Siuvėjas.

Dėl ežero dugno ir pakrančių klampumo surasti ir iškelti palaikų nepavyko. Kalvelėje prie ežero druskininkiečiai pastatė memorialą partizanams atminti: betono paminklą su stilizuotu kryžiumi ir dvylika marmurinių plokščių su įrašytais kritusių partizanų vardais.