Druskininkų kultūros centro darbuotoja ─ Kultūros ministerijos premijos laureatė

Tarp 2020 metų Lietuvos kultūros ministerijos premijų laureatų ir Druskininkų kultūros centro kultūrinės veiklos administratorė Danguolė Žėkienė, įvertinta už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose.

Kultūros ministerijos premijos yra pamatinės, nes skiriamos už veiklą, sudarančią mūsų kultūros pagrindą, o šiemet dar ir išskirtinės, nes teikiamos ir už susitelkimą, tvirtybę, kūrybingumą, kurie leido kovoti su labai didele krize kultūros sektoriui su pandemijos laikotarpiu.

Reikšmingas įvertinimas ─ dar didesnis įpareigojimas

 „Danguolė Žėkienė darbe ir kūryboje profesionaliai derina tradicinės ir modernios raiškos formas, randa itin originalių sprendimų, skatina vietos bendruomenę dalyvauti kūrybinėje veikloje,“ ─ sakė laikinasis kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas, pristatydamas laureatę.

Solidžiu D. Žėkienės įvertinimu džiaugėsi ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas: „Druskininkai turi ilgametes kultūrines tradicijas. Ir nors kultūros puoselėjimas yra tikrai nelengva užduotis, tačiau šiandien Druskininkuose kultūra labai aktyviai vystoma, o kultūrinis gyvenimas įdomus ir intensyvus. Pandemija parodė, kokie kūrybiški, gebantys įveikti iššūkius yra kultūros srityje dirbantys žmonės. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi jais visais. Labai smagu, kad Kultūros ministerija pastebėjo ir įvertino Danguolės Žėkienės darbą. Nuoširdžiai sveikinu Danguolę su šiuo apdovanojimu ir linkiu sėkmingai tęsti savo darbus: daryti pasaulį gražesnį, o žmones – laimingesnius.“

„Esu didžiai sujaudinta ir dėkinga už tokį reikšmingą mano darbo įvertinimą. Ir labai džiugu, kad šiandien esu su savo darbui ir kūrybai atsidavusiais žmonėmis. Visi mes sąžiningai tarnaujame kultūrai. O šis įvertinimas man yra ne tik garbė, bet ir dar didesnis įpareigojimas dirbti geriau, kūrybiškiau ir profesionaliau, ─ padėkos kalboje sakė D. Žėkienė. ─ Aš labai dėkoju dabartinei savo komandai ─ Druskininkų kultūros centrui: kartu su jais augau, mokiausi, tobulėjau. Tai ir jų premija.”

Varomoji jėga ─ patirtis, meninis išprusimas, kūrybiškumas

D. Žėkienė Druskininkų kultūros centre kultūrinės veiklos administratore ir direktoriaus pavaduotoja dirba jau 18 metų. „Sukaupusi daug patirties ankstesniuose darbuose, ji labai produktyviai įsitraukė į Kultūros centro veiklą ir tapo jo varomąja jėga bei energetiniu užtaisu,“ ─ sako direktorė Rimutė Viniarskaitė.

D. Žėkienės veiklos spektras labai platus – kuria veiklos strategiją, planuoja ir veda renginius, rašo scenarijus, bendradarbiauja su rėmėjais, specializuojasi  rengdama ir įgyvendindama kultūros projektus, ypač daug dėmesio skirdama tarptautiniams kultūros, meno, edukaciniams, socialiniams projektams, kuriuose dalyvauja Lietuvos ir užsienio menininkai.

„Užmezgėme glaudžius ryšius su Baltarusijos kultūros atstovais, kartu įgyvendinome daug projektų, kurių metu pristatėme šalių kultūrines vertybes, ─ pasakoja D. Žėkienė. ─ Tai suteikė neįkainojamų galimybių vietos amatininkams bei menininkams patobulinti savo kompetencijas, pasikeisti patirtimi, kūrybiškai, patraukliai ir profesionaliai pristatyti savo veiklas.”

Per pastaruosius penkerius metus D. Žėkienė kartu su kūrybiniu Kultūros centro kolektyvu inicijavo ir įgyvendino 18 kultūros projektų, kurie sugeneravo apie 280 000 tūkst. eurų. Didžioji dalis šių lėšų skirta Druskininkų krašto bendruomenių kultūrinių poreikių ugdymui, krašto tradicijų puoselėjimui, išsaugojimui ir sklaidai bei profesionalaus meno sklaidai.

Rengdama projektus ir organizuodama renginius, idėjomis ir siūlymais D. Žėkienė dalinasi su Druskininkų savivaldybe, kitomis Druskininkų suinteresuotomis įstaigomis ir įmonėmis, verslo atstovais, bendruomenėmis, siekdama kuo daugiau jų įtraukti į bendras veiklas. Parinkdama atlikėjus ir renginio dalyvius, prioritetą pirmiausia teikia druskinininkiečiams, taip sudarydama jiems galimybes išreikšti savo gebėjimus ir išlaikyti artimą ryšį su gimtuoju miestu.

Neišsenkantis vietos bendruomenių kūrybinis pradas

Darbuotojai itin svarbus bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis: „Vietos bendruomenės labai geranoriškos, entuziastingai priima siūlomas idėjas, kūrybiškai ieško naujų išraiškos formų, todėl su jomis labai smagu dirbti.“

„Ieškome įvairių būdų ir galimybių vietos bendruomenės gyventojų kūrybiškumui ugdyti, todėl labai padeda ir visuomet noriai priimame Danguolės ir jos komandos siūlymus bei idėjas įgyvendinant Druskininkų savivaldybės kaimiškų bendruomenių kultūrinio tapatumo iniciatyvas,“ ─ teigia Druskininkų vietos veiklos grupės vadovas Alvydas Varanis.

Kultūros centras daug dėmesio skiria tautinio paveldo ir krašto identiteto išsaugojimui per kultūrinę prizmę. „Norisi, kad renginiai  būtų patrauklūs įvairioms amžiaus grupėms, todėl kartu su kolektyvu ir bendruomenėmis diskutuojame, generuojame idėjas, ieškome sprendimų, kaip tautinio paveldo aspektus integruoti į modernias išraiškos formas, tradicinius žanrus suderinti su šiuolaikinėmis technologijomis, išnaudoti netradicines erdves ar naujai apipavidalinti įprastas,“ ─ nuopelnais dalijasi laureatė.

Vieni naudingiausių ir įdomiausių projektų, kuriuos pastaraisiais metais kartu su bendruomenių aktyvu inicijavo D. Žėkienė – „Verpstės festivalis Viečiūnuose“ ir „Jotvingių šventė Leipalingyje“.

Pirmasis projektas kuria unikalų regioninį produktą, susijusį su senosiomis archajinėmis tradicijomis ir senoviniu mediniu verpimo prietaisu – verpste. Tam surengtos specialios ir kryptingos veiklos, paremtos tautodailės ir etnokultūros tradicija: Verpstės pleneras, Viečiūnų folkloro ansamblio „Žemynėlė“ programos kūrimas ir kompaktinės plokštelės „Vai pekelėna pavieškelėna“ leidyba, Verpstės parodos, kūrybinė stovykla šeimai ir kt.

Leipalingyje kuriamas savo turiniu ir esme unikalus ir išskirtinis regioninis produktas – Jotvingių šventė – skirta miestelio istorinio identiteto išaugojimui. Siekiant išryškinti Leipalingio vietovės unikalią istorinę atmintį, prisiminti jotvingių išgyventą praeitį, projekto „Jotvingių šventė Leipalingyje“ metu buvo įgyvendinos išskirtinės veiklos: 2019 m. sukurtas miuziklas „Nepriklausoma dvasia“, teatralizuota ekskursija „Jotvingių krašto legendos ir tikrovė“, „Žolinčiaus“ bei kt. Renginiai, projektas buvo tęsiamas ir šįmet. Apjungiantys istoriją, legendas, tradicijas, amatus ir menus renginiai sulaukė didelio visuomenės susidomėjimo ir palaikymo. Į projektą aktyviai įsitraukė Leipalingio bendruomenė, savanoriškai prisidėjusi įgyvendinant įvairias veiklas: unikalias edukacijas, jotvingiškus žaidimus, varžytuves.

Šiuo metu sėkmingai įgyvendinamas ir D. Žėkienės kuruojamas, kartu su DKC kūrybiniu kolektyvu ir Švendubrės kaimo bendruomene inicijuotas projektas „Švendubrė – arčiau legendų“. Jo tikslas – ne tik didinti turistinį patrauklumą bei plėsti turizmo paslaugų įvairovę, bet ir sukurti Švendubrės kaimo tapatumą atspindintį produktą – renginį „Švendubrėnų subata“, pėsčiųjų maršrutą „Navatna Švendubrė“, išleisti Švendubrės fotoalbumą, atidaryti fotografijų parodas „Ąžuolas“, „Švendubrė rūke“, įgyvendinti atviras medžio drožėjų dirbtuves, organizuoti šventinį projekto pristatymo renginį „Švendubrės diena“.

D. Žėkienė aktyviai dalyvauja organizuojant valstybinių švenčių paminėjimus, Lietuvos pasakotojų konkursų, tautinių šokių festivalio „Kadagynė“, Prakartėlės pašventinimo, Kurorto šventės, kalendorinių švenčių – Joninių, Užgavėnių, Žemės dienos, Rudens šventės, Narcizų žydėjimo šventės ir kt. renginius, taip pat meno kolektyvų jubiliejinius ir kultūros produktų pristatymo renginius.

Sveikiname kolegę ir linkime nesustoti, toliau kopti į Kultūros olimpą ir dosniai dalintis kūrybiškomis idėjomis!