„Žodzis žodzį gena“ – vienintelis Lietuvoje pasakotojų konkursas

Lietuvos pasakotojų konkursas Žodzis žodzį gena – vienintelis tokio pobūdžio respublikinis suaugusiųjų konkursas, šįmet rengiamas jau devintą kartą. Pirmąkart konkursas buvo suorganizuotas 2011 metais, penkerius metus vyko kasmet, dabar rengiamas kas antri metai.

2021 m. kokursui suteikta ypatinga reikšmė – jis įtrauktas į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių renginių sarašą. Konkursą rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras kartu su Druskininkų kultūros centru.

Žodinė liaudies kūryba – reikšminga mūsų kultūros paveldo dalis

Lietuva išsiskiria itin gausiu kalbiniu palikimu ir vertingais tautosakos pavyzdžiais.

„Kalba, tarmės ir tautosakos paveldas yra mūsų tapatybės, regionų ir krašto kultūros įvairovės pamatas, – sako projekto vadovė, Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė. – Šis konkursas yra puiki priemonė, leidžianti atgaivinti ir išlaikyti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes.“

Konkurso metu išaiškinami, paskatinami ir pagerbiami šias tradicijas puoselėjantys saviti tautosakos pateikėjai ir atlikėjai iš visos Lietuvos. Jų papasakotos sakmės, padavimai, pasakos, nuotaikingi pasakojimai – tai ne tik mūsų tautos identiteto išsaugojimas, bet ir įdomi bei smagi pramoga.

Didžiausia vertybė – pasakojimo autentiškumas ir įtaigumas

Konkurse kviečiami dalyvauti visų Lietuvos regionų suaugusiųjų (ne mokyklinio amžiaus) pasakotojai: pateikėjai, t. y. vyresnio amžiaus žmonės, tradiciją perėmę natūraliai iš savo šeimos, bendruomenės; asmenys, savarankiškai išmokę pasakoti šiuolaikinėje kultūros terpėje iš pateikėjų, knygų, įrašų ir pan.; folkloro ansamblių nariai, kultūros darbuotojai.

Pasakotojai, laikydamiesi sekimo, pasakojimo, šnekamosios kalbos stilistikos, turi prisistatyti ir tarmiškai papasakoti (ne perskaityti!) pasirinktą pasakojamosios tautosakos tekstą – pasakojimą, pasaką, sakmę ar padavimą. Vertinant bus atsižvelgiama ne tik į repertuaro autentiškumą, pasirinktų kūrinių turinį ir meninę vertę, bet ir į jų pateikimą , t. y. pasakojimo įtaigumą, natūralumą, išraiškingumą, ryšį su publika, sceninę kultūrą.

Finalinis – šalies ratas vyks Druskininkuose

Artimiausiu metu bus rengiami vietiniai konkurso ratai rajonuose ir miestuose. Vietinių ratų vertinimo komisijos atrinks ne daugiau kaip penkis laureatus iš vienos, dviejų arba trijų nurodytų kategorijų. Pateiktą vaizdo medžiagą vertins ir į šalies ratą atrinks jau atrankinio rato komisija.

Atrinkus pasakotojus vietiniuose ir atrankiniuose etapuose, rugsėjo 10-11 d. planuojamas šalies ratas Druskininkuose, kuriame dalyvaus geriausi pasakotojai iš įvairių Lietuvos etnografinių regionų. Jie Druskininkų krašto žmones ir kurorto svečius supažindins su tarmėmis, tautosakos vertybėmis, neišsemiama tautos išmintimi, džiugins kūrybiškumu, savitumu, dalinsis smagia nuotaika.

Glauniausiojo pasakoriaus titulas – geriausiajam

Šalies rate komisija išrinks konkurso laureatą – Glauniausią pasakorių  ir po vieną nugalėtoją sakmės / padavimo, pasakos, pasakojimo kategorijose. Laimėtojai  bus apdovanoti piniginėmis premijomis ir specialiais partnerių įsteigtais prizais. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami padėkos raštais ir atminimo dovanomis.

Profesionalų patarimai rengiantis konkursui

Balandžio 20 d. vyks nuotolinis seminaras etninės kultūros specialistams, folkloro ansamblių vadovams ir pasakotojams, padėsiantis geriau pasiruošti konkursui.

Seminaro metu paskaitą apie linksmos stilistikos tekstų pasirinkimą ir perteikimo ypatumus skaitys tautosakininkė, etnologė Gražina Kadžytė, hum. m. dr. Jūratė Šlekonytė pasidalins pastebėjimais apie pasakų sekimo ypatumus, vertingų patarimų turės LNKC direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė ir kiti lektoriai.

Seminaro programą rasite čia.
Registracija į seminarą čia.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Druskininkų savivaldybė.