Ieškome kūrybingo ir iniciatyvaus kolegos

2024-01-02

Druskininkų kultūros centras ieško VIEČIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS VADOVO.

DARBO POBŪDIS

 • Organizuoti Viečiūnų laisvalaikio salės darbą, kultūros renginius (koncertus, festivalius, programas, projektus ir kt.) Viečiūnų bendruomenei, Druskininkų savivaldybės gyventojams ir svečiams;
 • Teikti siūlymus dėl naujų, originalių meninių formų Viečiūnų laisvalaikio salės renginių įgyvendinimo;
 • Rengti kultūros projektus;  užtikrinti meno kolektyvų veiklą bei bendruomenių kultūros poreikių įgyvendinimą.

REIKALAVIMAI

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą  humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą, ARBA ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą ARBA aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą IR  NE MAŽIAU KAIP 5 METUS DARBO PATIRTIES organizuojant kultūros renginius;
 • Išmanyti su veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • Išmanyti įstaigos veiklos pobūdį bei specifiką, įstaigos darbo organizavimą, valdymą ir įstaigos finansines bei technines galimybes; mokėti organizuoti ir planuoti Laisvalaikio salės darbą ir veiklą;
 • Išmanyti renginio vadybos pagrindus, meno kolektyvo darbo specifiką bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes; kurti scenarijus Viečiūnų laisvalaikio salės bei Viečiūnų seniūnijos organizuojamiems renginiams;
 • Turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai ir kūrybiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga valstybine kalba;
 • Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus, etikos normas ir gebėti vadovautis jais savo veikloje;
 • Gebėti dirbti komandoje;
 • Turi būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, iniciatyvus, komunikabilus, diplomatiškas, tolerantiškas.

PRIVALUMAI

 • Panašaus darbo patirtis
 • Užsienio kalbų kalbėjimo / rašymo įgūdžiai
 • Vairuotojo pažymėjimas

Pareiginės algos koeficientas nuo 0,97 (Bruto 1732 Eur).

Gyvenimo aprašymą pateikti iki 2024 m. sausio 31 d. el. p. direktorius@druskininkukulturoscentras.lt

Papildoma informacija tel. (8 313) 58 106

Į pokalbį bus kviečiami tik atrinkti kandidatai. Pretendentas privalės pateikti išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Druskinininkų kultūros centro informacija