Druskininkų kultūros puoselėtojo premija skirta Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Branduma“

Druskininkų savivaldybė garbingiausią kultūros srityje apdovanojimą – Kultūros puoselėtojo premiją – nuo 2001 metų skiria labiausiai nusipelniusiems Druskininkų krašto meno žmonėms bei kolektyvams. Premija Tarybos sprendimu skiriama už reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą kultūros ir meno srityje. Premijos laureatams įteikiama piniginė premija bei Kultūros puoselėtojo laureato diplomas.

Sausio 31 dieną vykusio nuotolinio Druskininkų savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo pritarta premiją skirti Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijai „Branduma“ už didžiulį dėmesį lietuvių literatūros klasikų kūrybos sklaidai, už bendruomenės tautinę savimonę, pilietiškumą, pagarbą valstybei, tradicijoms, gimtajai kalbai, už Druskininkų krašto garsinimą, taip pat už asociacijos globojamų literatų gausų knygų leidimą, aktyvios kūrybinės veiklos ir kultūrinės meninės veiklos vykdymą.

Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“ nariai į susibūrimus neformaliai rinkosi dar nuo 2009 m., o savo aktyvia veikla įsilieję į miesto kultūrinį gyvenimą, literatai oficialiai įregistravo 2011 m. birželio 1 d.,  asociaciją tuo metu sudarė 25 nariai. Asociacijos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta Nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, poetė, publicistė Alvyra Grėbliūnienė, kuri asociacijai vadovavo 2011-2013 m.  Nuo 2014 m. iki dabar „Brandumai“ vadovauja Jonas Tertelis.

Visu gyvavimo laikotarpiu nuolat auga literatūrinė ir kultūrinė ,,Brandumos“ veikla, plečiasi ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis: aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriumi, Tėvynės pažinimo draugija, Alytaus apskrities literatų klubu „Tėkmė“ Varėnos, Lazdijų, Merkinės ir kitų vietovių literatais.

Kiekvienais metais nuo 2012 m. iki 2021 m. „Branduma“ įgyvendino įvairius projektų ciklus – renginius, atminimo suolelius, renginių leidybą ir pristatymus:

– 2012 m.  veikloje įprasmintos Justino Marcinkevičiaus sąsajos su Druskininkais.

– Įgyvendinant 2012 – 2013 metais parengtus projektus „Prie atsiminimų medžio su poetu Justinu Marcinkevičiumi“ ir ,,Atversta knyga – tai atsivėrusi žmogaus dvasia“ Lopšelio – darželio „Bitutė“ vaikai surengė spektaklį, vyko parodos, poezijos skaitymai, kiti renginiai, skirti artimesnei pažinčiai su Justino Marcinkevičiaus gyvenimu ir kūryba, pristatyta druskininkietės  Stasės Radzevičienės knyga „Tėviškės šalcinių sakmė.“

– 2014 metais, tęsiant minėtus projektus prie sanatorijos „Dainava“ buvo pasodintas ąžuoliukas poetui Justinui Marcinkevičiui atminti, dalyvauta tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Kristijonui Donelaičiui pagerbti, kuri vyko Marijampolėje.

– 2015 metais „Branduma“ įgyvendino projektą ,,Mes žiūrime į tas pačias žvaigždes“. Literatūrinėje popietėje ,,Lemties egzaminą išlaikiusi“ buvo peržvelgtas politinės kalinės, pedagogės, poetės Izabelės Skliutaitės-Navarackienės gyvenimas ir kūryba. Asociacijos nariai aktyviai prisidėjo prie renginio ,,Brandumos vasara 2015“ organizavimo Zapyškyje (Kauno raj.).

-2016 metais buvo vykdomas projektas ,,Poetinio žodžio knyga atversta gerumui“. Įvyko literatūrinė – muzikinė popietį „Dienos drobulė“, kuri buvo skirta poeto Justino Marcinkevičiaus sąsajoms su Druskininkais. Viešojoje bibliotekoje vyko ,,Tautotyros metraščio“ VI tomo pristatymas.

-2017 metais buvo įgyvendintas projektas ,,Poetinė polifonija“. Viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta trečioji brandumietės Alvyros Jurkonytės-Grėbliūnienės knyga ,,Rugpjūčio šviesa“, taip pat vyko literatūrinis renginys ,,Gimę laisvei“.

-2018 metais Druskininkų brandumiečiai įgyvendino projektą ,,Niekada žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas“. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui viešojoje bibliotekoje vyko literatūrinė – muzikinė programa ,,Šimtmečio dialogas“.

-2019 metais parengtas projektas ,,Aš esu būsimos kartos ir ateitis, ir dabartis“. Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Branduma“ kartu su viešąja biblioteka Druskininkuose organizavo respublikinę Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ poezijos šventę „Brandumos vasara – 2019“.

-2020 metais buvo įgyvendinamas projektas ,,Sielos labirintai“, skirtas kraštiečių poetų Vytauto Bložės ir Nijolės Miliauskaitės jubiliejams paminėti. 2020 metais brandumiečiai pasveikino poezijos knygą ,,Tylos giluma“ išleidusią druskininkietę Emiliją Večkytę – Klimavičienę.

-2021 metais viešojoje bibliotekoje Brandumos iniciatyva buvo pristatytas naujas druskininkiečių leidinys – lietuvių kalbos mokytojos, aktyvios visuomenininkės, kraštotyrininkės brandumietės Julės Bliūdžiuvienės knyga ,,Vieciūnai“. Šiais metais taip pat buvo pristatyta brandumiečių kūryba – vyko karpinių meistrės Dianos Lukošiūnaitės naujausių darbų paroda „Gimtadienis karantine“ bei medžio drožėjos, juostų ir gobelenų audėjos Monikos Lukaševičienės jubiliejinė kūrybos paroda.

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka Druskininkų poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos „Branduma“  kandidatūrą kultūros puoselėtojo premijai teikė kartu su Tėvynės pažinimo draugijos, Lietuvos nepriklausomų rašytojų valdybos ir Lietuvos menų mėgėjų asociacijos „Branduma“ rekomendacijomis.

Kultūros puoselėtojo premija – 3000 eurų – bei Kultūros puoselėtojo laureato diplomas asociacijai bus įteiktas artimiausio Druskininkų Padėkos vakaro metu, kuriame įvertinama Druskininkams labiausiai nusipelnę žmonės ir gražiausias iniciatyvos.

Druskininkų savivaldybės informacija