Viešieji pirkimai

2017 m. viešųjų pirkimų ataskaita Atn3

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Druskininkų kultūros centro mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita (At-6 tipinė forma)

2015 m. viešųjų pirkimų ataskaita (At-6 tipinė forma)