Atrask Viečiūnus iš naujo

Vasario 16-oji Viečiūnuose

Paminėk šią dieną aktyviai ir saugiai! Atrask Viečiūnus iš naujo, aplankydamas žinomus, bet primirštus lankomus objektus.

Maršruto pradžioje įsijunk žingsniamatį, jame fiksuok nueitus žingsnius (rekomenduojama nueiti 16 000 žingsnių).
Nusifotografuok objekto vietoje su trispalvės atributika ir atsiųsk mums nuotrauką.

Siūlomi aplankyti objektai :
1. Senoji Viečiūnų mokykla
2. Trikamienė liepa
3. Šv. Agotos koplytėlė
4. Pirmoji stacionari lietuviška mokykla
5. Šv. Trejybės bažnyčia ir vienuolynas nuo Viečiūnų pusės kitapus Nemuno
6. Lietuvos–Lenkijos demarkacinės linijos sargybos postas arba kryptį rodantis ženklas
7. Trikamienė pušis
8. Muzikologės Ramintos Lamsatytės sodyba
9. Istoriko, kelionių vadovo Balio Petrulionio tėviškės sodyba.

Objektus lankykite saugiai tik su savo šeimos nariais, nesibūriuojant ir nekontaktuojant su kitu ūkiu.

Iškelkime trispalves savo languose! Būkie vieningi, kai negalime susitikti !
Būkime vieningi,kai negalime švęsti kartu!