Viešieji pirkimai

2017m. Viešųjų pirkimu ataskaita Atn3

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Druskininkų kultūros centro mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0f25f005ca411e79198ffdb108a3753

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

Viešųjų pirkimų už 2016 m. ataskaita (At-6 tipinė forma)

Viešųjų pirkimų už 2015 m. ataskaita (At-6 tipinė forma)