XVII tarptautinis menų festivalis DRUSKININKŲ VASARA SU M. K. ČIURLIONIU

Birželio 16 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica humana“

Algirdas Vizgirda (fleita)
Daiva Tumėnaitė-Vizgirdienė (fleita)
Robertas Beinaris (obojus)
Inga Aleksienė (smuikas)
Toma Bandzaitytė (smuikas)
Ričardas Vytas (altas)
Evaldas Petkus (violončelė)
Gediminas Kviklys (klavesinas, vargonai)
Meno vadovas Robertas Beinaris
Dalyvauja Stephan Loetzke (mandolina, Danija)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, C. Ph. E. Bach, A. Vivaldi, H. Gál

Birželio 22 d., šeštadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Boris Livschitz (smuikas, Lietuva, Šveicarija, Prancūzija)
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, G. Kuprevičius, M. Bronner

 

Birželio 23 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Aušra Cicėnaitė (sopranas)
Andrius Pleškūnas (altas)
Živilė Survilaitė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, F. Schubert, V. Bellini, E. Grieg

 

Birželio 30 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Zelma Lukošiūnaitė (sopranas)
Anielius Lukošiūnas (klarnetas)
Zita Lukošiūnienė (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, A. Kačanauskas

 

Liepos 7 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Skiriama Valstybės dienai
Steponas Zonys (baritonas)
Rimvydas Mitkus (vargonai)
Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis. J. S. Bach

 

Liepos 14 d., sekmadienį,

13 val. Perlojos švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

Jonė Babelytė (kontraltas, Lietuva, Italija)
Gražina Petrauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, G. F. Händel, N. Porpora

 

Liepos 14 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Aušra Liutkutė (sopranas)
Gabija Kušleikaitė (mecosopranas)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, A. C. Braga, G. Concone, K. Jenkins

 

Liepos 21-28 dienomis

  1. K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Smuiko muzikos šventė

Konferencija „M. K. Čiurlionio kūrybos sklaidos Lietuvoje ir pasaulyje praktika“

Koncertai, parodos, literatūrinės-muzikinės popietės, naujausių leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo amžininkus pristatymai, susitikimai, ekskursijos, edukaciniai renginiai

Dalyvauja M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Šveicarijos, Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos, Izraelio, Danijos, Italijos

Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir jų pedagogai

Smuikininkų meistriškumo mokykla

Mokyklos vadovė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė

Koncertmeisterė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Jūratė Kaminskienė

Mokyklos mecenatė ir globėja UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė Violeta Kaubrienė

 

Liepos 21 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Julija Stupnianek-Kalėdienė (sopranas)

Vytautas Oškinis (fleita)

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, M. Natalevičius, N. Porpora, J. S. Bach

 

Liepos 22 d., pirmadienį,

17 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

Druskininkų savivaldybės mokyklų moksleivių dailės, rašinių ir muzikinės viktorinos konkursų „Čiurlioniška paslaptis vaikų kūryboje“ laureatų darbų parodos atidarymas. Susitikimas su rašinių konkurso ir muzikinės viktorinos laimėtojais, jų kūrybos skaitymai

Dailės, rašinių konkursus ir muzikinę viktoriną organizavo ir parodą parengė Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Kuratorės: Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė ir mokyklos direktorė

dailininkė Ona Olšauskienė

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

Liepos 23 d., antradienį,

10 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

  1. K. Čiurlionio studijų savaitės atidarymas

Fortepijoninės muzikos koncertas

Tarptautinių konkursų laureatas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivis

Kristijonas Megelinskas

Mokytoja Gabrielė Kondrotaitė

Dalyvauja tarptautinio konkurso laureatas, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivis Augustas Navickas (fortepijonas)

Mokytoja Nona Kalvaitienė

Groja smuikininkų meistriškumo mokyklos jaunieji smuikininkai

 

11 val. V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41

  1. K. Čiurlionio kūrybos tęsėjo ir puoselėtojo, buvusio M. K. Čiurlionio meno galerijos (Čikaga, JAV) vadovo, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės knygų iliustratoriaus dailininko

Viktoro Petravičiaus grafikos darbų parodos „Tarp Dievų ir Moterų“ atidarymas

Paroda rengiama kartu su Pylimo galerija

Pristato galerijos vadovas Rimantas Smetona

Groja jaunieji smuikininkai

 

16 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13

Literatūrinė-muzikinė popietė „Apie rašytojo M. K. Čiurlionio literatūrinę kūrybą ir Valentino Sventicko „Gurinius“

Dalyvauja Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas,

literatūros kritikas, rašytojas Valentinas Sventickas

Laimono Noreikos premijos laureatė aktorė Dalia Rasa Jankauskaitė

Muzikuoja respublikinio solistų-vokalistų konkurso laureatai, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai Žemyna Stankauskaitė ir Vakaris Stankauskas

Mokytoja Gražina Vosylienė

Koncertmeisteris Tauras Olšauskas

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, harmonizuotos lietuvių liaudies dainos

 

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato kompozitoriaus

Anatolijaus Šenderovo šviesiam atminimui

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas ČIURLIONIO KVARTETAS

Jonas Tankevičius (I smuikas)

Darius Dikšaitis (II smuikas)

Gediminas Dačinskas (altas)

Domas Jakštas (violončelė)

Judita Leitaitė (mecosopranas)

Programoje M. K. Čiurlionis, A. Šenderovas, A. Dvořák

 

Liepos 24 d., trečiadienį,

15 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Konferencija „M. K. Čiurlionio kūrybos sklaidos  Lietuvoje ir pasaulyje praktika“

Moderatorė Liucija Stulgienė, LMRF direktorė

Dalyvauja

Adelbertas Nedzelskis, dailėtyrininkas

Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, profesorė, muzikos kritikė, mokslininkė, pedagogė

Irena Friedland (Izraelis), pianistė, menotyrininkė

Aušra Česnulevičienė, M. K. Čiurlionio draugijos Druskininkų skyriaus pirmininkė, menotyrininkė

Elvyra Sinkevičienė, M. K. Čiurlionio draugijos Varėnos skyriaus pirmininkė

Vaclovas Juodpusis, muzikologas

Lina Černiauskienė, Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Regina Stankevičienė, M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vadovė

Ona Olšauskienė, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė, dailininkė

 

21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7

Kamerinės muzikos vakaras

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos respublikinio solistų-vokalistų konkurso laureatai

Žemyna Stankauskaitė ir Vakaris Stankauskas

Koncertmeisteris Tauras Olšauskas

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, A. Raudonikis

 

Liepos 25 d., ketvirtadienį,

15 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda ir edukacinė programa „Čiurlionio šaknų link“

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Ekskursija smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams po Liškiavos XVIII a. architektūrinį-sakralinį ansamblį ir Liškiavos piliakalnį. Vadovė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė

 

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Kamerinės muzikos koncertas

Ansamblis „Chloris“:

Julija Stupnianek-Kalėdienė (sopranas)

Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita)

Nijolė Baranauskaitė (fortepijonas)

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Pakalnis, A. Raudonikis, C. Saint-Saëns, A. Vivaldi

Liepos 26 d., penktadienį,

12 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas-pokalbis „Šimtametės Lietuvos muzikos kelias“

Skambės M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, B. Dvariono ir kitų Lietuvos kompozitorių muzika

Muzikologo Vaclovo Juodpusio žodis

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Fortepijono muzikos koncertas

Irena Friedland (Izraelis)

Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, S. Rachmaninov, A. Skriabin, N. Lerner

Liepos 27 d., šeštadienį,

17 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai (ansambliai, solistai)

20 val. Druskininkų miesto muziejuje

VIII tarptautinio Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių konkurso laureatas

ansamblis „Duo CoLore“:

Konrad Levicki (smuikas)

Lauryna Lankutytė (fortepijonas)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Brahms, C. Debussy

 

Liepos 28 d., sekmadienį,

11 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje, V. Krėvės g. 7

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos Pabaigos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Mindaugas Jankauskas (tenoras)

Laimonas Salijus (akordeonas)

Dalia Jatautaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, F. Latėnas, F. Schubert, S. Gubaidulina

 

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Silvija Beatričė (sopranas)

Tomas Ladiga (bosas)

Juozas Grigas (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Kuprevičius, T. Albinoni, G. Fauré, J. C. Simon, L. van Beethoven, G. F. Händel

 

Rugpjūčio 11 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Ilona Pliavgo (sopranas)

Karolina Juodelytė (vargonai, Lietuva, Vokietija)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis. W. A. Mozart, J. S. Bach,

 

Rugpjūčio 15 d., ketvirtadienį,

11.30 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo dangų bažnyčioje

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Simona Liamo (sopranas)

Vytenis Gurstis (fleita)

Ugnius Dičiūnas (obojus)

Robertas Lamsodis (vargonai, Lietuva, Norvegija)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Fauré, J. S. Bach, A. Marcello

 

Rugpjūčio 25 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Olesia Mamonenko (lirico-spinto sopranas, Lietuva, Italija)

Vytenis Gurstis (fleita)

Marius Kavaliauskas (klarnetas)

Virginija Survilaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, A. F. Doppler, J. S. Bach

FESTIVALIO PABAIGOS RENGINIAI

Rugsėjo 22 d., sekmadienį,

12 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Muzikos popietė „Svečiuose pas Čiurlionį“

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos meno kolektyvai, solistai

12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Vladimiras Prudnikovas (bosas)

Stephan Loetzke (mandolina, Danija)

Robertas Beinaris (obojus)

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, C. Franck, N. W. Gade

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Druskininkų savivaldybės mokyklų moksleivių rašinių, dailės ir muzikinės viktorinos konkursų „Čiurlioniška paslaptis vaikų kūryboje“ laureatų darbų paroda, laureatų apdovanojimas

Rengiama kartu su Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriumi, Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų koncertas

 

18 val. GRAND SPA LIETUVA salėje NEMUNAS

Festivalio pabaigos koncertas „Čiurlionis ir amžininkai“

Druskininkų moksleivių dailės konkursų čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda

Olesia Mamoneneko (lirico-spinto sopranas, Lietuva, Italija)

Julija Stupnianek-Kalėdienė (sopranas)

Juozas Janužas (tenoras)

Arūnas Malikėnas (baritonas)

Lina Giedraitytė (fortepijonas)

Rugilė Melytė (fortepijonas)

Dalyvauja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų orkestras

Vadovas Juozas Mikolainis

Programoje Populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

 

Rugsėjo 30 d., pirmadienį,

14 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Kamerinės muzikos koncertas, skirtas Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio pradžiai ir Sakralinės muzikos ciklo „Čiurlionio kelias“ pabaigai

Ansamblis REGNUM MUSICALE („Muzikos karalystė“)

Vita Marija Daunytė (fleita)

Joana Daunytė (arfa)

Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas)

Elena Daunytė (violončelė)

Raimonda Daunienė (smuikas)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Kuprevičius, G. F. Händel, T. Mirula, M. Turnje