Konferencija „Alfonsas Šuliauskas – dailininkas, filosofas, psichologas, rašytojas, mokytojas, kūrėjas“

2018 m. spalio 13 d. Mokymo centras „Dainava“ salėje (Maironio g. 22)

Konferencija „Alfonsas Šuliauskas – dailininkas, filosofas, psichologas, rašytojas, mokytojas, kūrėjas“ (Pirmosios mirties metinės)

Programa
10.00 val. Šv. Mišios Druskininkų Šv. Mergelės Škaplierinės bažnyčioje.
11.00 val. Paminklo senosiose Druskininkų kapinėse šventinimas.
12.00 val. Konferencija ir parodų atidarymas mokymo centro „Dainava“ salėje.
Pranešimai
Alfonso Šuliausko asmenybė
Pranešėjas Zenonas Streikus
Alfonso Šuliausko kūryba
Pranešėja Ramunė Žilienė
Rašytinė kūryba
Pranešėjos – Marytė Kriščiūnaitė, Zita Aleksonienė, Dalia Vekterienė
Alfonsas Šuliauskas – dvasingumo mokytojas
Pranešėja Danutė Časienė

Kūrybos skaitymai
Diskusija ir konferencijos rezoliucijos parengimas ir priėmimas
Rengėjai