Karantino metu renginiai laikinai nevyks

Visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas nuo lapkričio 7 d. 00:00 val. iki lapkričio 29 d. 24:00 val.

RENGINIAI: karantino metu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus:

 • aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų;
 • laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Rekomenduojama:

 • riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į darbą, prekybos vietą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų;
 • nerengti asmeninių švenčių privačiose erdvėse arba jas organizuoti dalyvaujant ne daugiau nei 10 asmenų dėvint kaukes.

SUSIBŪRIMAI:

 • rekomenduojama susilaikyti nuo kontaktų su kitų šeimų nariais. Privačiai susitikti gali ne daugiau kaip dvi šeimos ar namų ūkiai, kurių bendras narių skaičius yra ne didesnis nei 10 dėvint kaukes;
 • viešose erdvėse galima būti ne didesnėmis nei 5 žmonių grupėmis, išskyrus šeimos narius. Privalu laikytis ne mažesnio nei 2 metrų atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto.

KAUKIŲ DĖVĖJIMAS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI:

 • ir toliau rekomenduojama dezinfekuoti ar plauti rankas, laikytis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo;
 • visose viešose vietose žmonėms privaloma dėvėti apsaugines veido priemones – kaukes, respiratorius, skydelius ir pan. Priemonės privalo pilnai dengti nosį ir burną;
 • reikalavimas dėvėti apsaugines veido priemones netaikomas atviroje erdvėje sportuojantiems asmenims, aukšto meistriškumo sporto varžybose dalyvaujantiems sportininkams, neįgalumą turintiems asmenims bei tiems, kurie negali dėvėti tokių priemonių dėl savo sveikatos būklės;
 • nedėvėti kaukių ir panašių priemonių galima ir tuomet, kai teikiama paslauga, kuri negalėtų būti suteikiama, jei klientas kaukę dėvėtų;
 • kaukių dėvėjimas taip pat nėra privalomos ir už miestų, miestelių ar kitų gyvenamųjų vietų ribų, jeigu aplink 20 metrų atstumu nėra kitų žmonių, išskyrus šeimos narius.