Dvaro prieigose – kardų žvangesys ir kiti istoriniai jotvingių reliktai

Į renginį privaloma išankstinė registracija el. p. leipalingis@druskininkukulturoscentras.lt.
Registruojantis maloniai prašome pateikti šiuos asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, gyvenamosios vietos informaciją (gatvės pavadinimą, namo ir buto numerius, miestą, savivaldybę, šalį). Registruoti būtina kiekvieną renginyje planuojantį dalyvauti asmenį. Šie duomenys renkami ir tvarkomi tik COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
Renginyje privaloma dėvėti kaukę ir laikytis ne mažesnio kaip 1 m atstumo (išskyrus šeimos narius). Prašome žmonių, jaučiančių koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus – karščiuojančius, kosinčius, sloguojančius, praradusius uoslės ir skonio jausmą ar turinčius kitų sveikatos nusiskundimų – jokiu būdu nevykti į renginį.

Joti+vingis=jojantis vingiais. JOTVINGIS. Karys, naudojantis išskirtinį karybos būdą – tik raitomis. Vieni šių karių bijojo ir nekentė, kiti žavėjosi beatodairiška drąsa. Nuolat puldinėjami kryžiuočių, Kijevo Rusios, lietuvių ir lenkų, jotvingiai neliko skolingi – gindami savo žemes ir šeimas, rengė karo žygius į svetimus tolimus kraštus.

O kovų būta sunkių. Lenkai juos vadino smarkia gentimi, žiauresne už pačius žiauriausius žvėris, neprieinama, atskirta dykumų, tankių miškų ir pelkių. Pasirengę vardan laisvės paaukoti sūnų gyvybę, jotvingiai kovojo, kol jėgos išseko ir pralaimėjo paskutinį, pasmerktąjį Šiurpilės mūšį su didžiausiais savo priešais –kryžiuočiais.

Laimėjusi tiek kovų ir užkariavusi tiek žemių stipri gentis, kaip ir daugelis baltų genčių, iš politinio žemėlapio išnyko XIII amžiuje, taip ir nesukūrusi savo valstybės.

Kokiais ginklais kovėsi senieji jotvingiai, ar taikliai lėkė jų strėlės iš lankų, ar daug priešų nukovė aštrios karių ietys, kokią kovinę taktiką naudojo karingieji jotvingiai?

Pajuskite kovos įkarštį rugsėjo 5 d. 16.30 val. Jotvingių šventėje prie Leipalingio dvaro senovinio mūšio inscenizacijos „Kaip kryžiuočiai jotvingius puolė“ metu. Dviejų senovinės karybos klubų – „Aistava“ ir „Hospitalieriai“ kariai surengs tikrą mūšį, kuriame žvangės tikri kardai, kariai bus apsirėdę tikrais šarvais ir demonstruos lemtingos pergalės troškimą.

Senovinės karybos ir amatų klubas „Aistava“ nuo 15 iki 19 val. pakvies į ginklų ir papuošalų parodą, įtrauks į senovinių žaidimų – šaudymo iš lanko ir aksčių mėtymo  linksmybes, leis sunkiu kalvio kūju nukalti senovinės kalvystės gaminį, juodosios, raugo ir raku keramikos būdu iš molio nulipdyti dirbinį, kurį meistrai išdegs ir padovanos. Moterys galės paganyti akis į jotvingių moterų nešiotus papuošalus.