Menų festivalis „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“

 Liepos 1 – rugsėjo 22 d.

XV tarptautinis menų festivalis
DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU

 FESTIVALIO PROGRAMA

M.K. Čiurlionis Lietuvos menininkų kūryboje Atkurtoje 100-mečio Lietuvoje

Skiriama Lietuvių kalbos kultūros, J. Greimo, K. Bradūno, I. Simonaitytės LR Seimo paskelbtiems metams

 Liepos 1 d., šeštadienį,
14 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, M. K.Čiurlionio 35

Festivalio atidarymas

Mišrus choras „Druskininkai“. Vadovė Inga Vagnoriūtė

Koncertmeisteris Danas Juškevičius
Fortepijono muzikos koncertas
Vincenzo De Martino (Italija)
Dalyvauja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai – tarptautinio konkurso laureatai Andra Mikulskytė, Augustas Navickas, mokytoja Nona Kalvaitienė

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Vitols, M. Ravel. F. Liszt ir kt.

15.00 val. V. K. Jonyno galerijoje, M. K. Čiurlionio g. 41

Tapytojo Antano Martinaičio darbų parodos atidarymas
Pristato parodos kuratorė, muziejininkė Viktorija Lučinskaitė
Parodą rengia Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
Smuikuoja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I klasės mokinys Faustas Pauliukas ir jo mokytoja Eglė Sakavičienė

18 val. Gėlės Čiurlioniui. Ceremonija prie paminklo V. Kudirkos gatvėje
Dalyvauja mišrus choras „Druskininkai“
Programoje M. K. Čiurlionis, D. Zakaras

19.30 val. Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje, Vilniaus al. 1

Sakralinės muzikos ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžia
Ciklas parengtas kartu su LMTA docentu Gediminu Kvikliu
Ciklo globėjas Druskininkų bažnyčios klebonas Kęstutis Masevičius
Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ choro, orkestro koncertas Jo valia
Solistai: Rūta Raginytė, Arvydas Jankus, Ilona Pliavgo, Dainius Garuckas
Giedotojos: Janė Karpienė, Stasė Makarevičienė, Vanda Mockevičienė
Rūta Mikelaitytė-Kašubienė (vargonai)
Dirigentai: Giedrius Svilainis, Egidijus Kaveckas, Algimantas Kriūnas
Programoje M. K. Čiurlionis, G. Svilainis, V. Augustinas, A. Martinaitis, M. Lorenc ir kt.

 

Liepos 9 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Morta Kačionaitė (klarnetas)
Kristupas Kačionas (obojus)
Andrius Pleškūnas (altas)
Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, O. Messiaen, B. W. Sanders ir kt.

 

Liepos 16 d., sekmadienį,

12 val. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, Laisvės g. 21

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Silvija Beatričė (sopranas)

Matas Samulionis (saksofonas)

Dalia Jatautaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, B. Dvarionas, A. Vivaldi, T. Albinoni

 

Liepos 23-30 dienomis
K. ČIURLIONIO STUDIJŲ SAVAITĖ

Konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis

Smuiko muzikos šventė

Smuikininkų meistriškumo mokykla

Pranešimai, pokalbiai, seminarai, koncertai, parodos, literatūrinės-muzikinės popietės, monospektakliai, susitikimai, ekskursijos, konkursai, muzikinės viktorinos, edukaciniai renginiai

Dalyvauja M. K. Čiurlionio kūrybos tyrinėtojai ir muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Italijos, Lenkijos, D. Britanijos, Norvegijos, Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos

Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir jų pedagogai

Smuikininkų meistriškumo mokyklos globėja ir mecenatė

UAB „Draugystės sanatorija“ direktorė Violeta Kaubrienė

 

Liepos 23 d., sekmadienį,

13 val. Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Diana Šivickienė (smuikas)
Daiva Gudelevičiūtė (altas)
Živilė Survilaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Naujalis, W. A. Mozart, J. S. Bach ir kt.

 

Liepos 24 d., pirmadienį,

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

16.30 val. Druskininkų savivaldybės moksleivių dailės konkurso Spalvotas M. K. Čiurlionio tekstų pasaulis
nugalėtojų kūrybinių darbų parodos atidarymas, rašinių konkurso ir muzikinės viktorinos Paslaptingasis M. K. Čiurlionio pasaulis laimėtojų pristatymas
Dailės, rašinių konkursus ir muzikinę viktoriną organizavo ir parodą parengė Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla
Kuratorės: Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Lina Černiauskienė ir Mokyklos direktorė, dailininkė Ona Akstinaitė

Groja meistriškumo mokyklos smuikininkai

17 val. Poetinis -muzikinis monospektalis Lenkiuosi grožiui Dangiškajam

Aktorius Jonas Rimantas Vaitkevičius

Programoje M. K. Čiurlionio laiškų ir žodžio kūrybos fragmentai, J. Baltrušaičio eilės, M. K. Čiurlionio ir Skriabino muzika

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Kamerinės muzikos koncertas
Romanas Kudriašovas (baritonas, Lietuva/D. Britanija)
Giedrė Muralytė-Eriksonė (fortepijonas)
Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, J. Haydn, F. Schubert, G. Verdi ir kt.

 

Liepos 25 d., antradienį,

10 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje
K. Čiurlionio studijų savaitės atidarymas

Fortepijono ir smuiko muzikos koncertas

Daniele Buccio (fortepijonas, Italija)
Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, R. Motiekaitis, G. Ligeti ir kt.

11.30 val. Grand SPA Lietuva konferencijų centro salėje NERIS, V. Kudirkos g. 45

Konferencija M. K. Čiurlionis ir pasaulis

 

12-18 val. Konferencijos pranešimai, diskusija M. K. Čiurlionio kūrybos sklaida Lietuvoje ir pasaulyje

Posėdžių pirmininkai: akademikas Antanas Andrijauskas, docentas Rimantas Astrauskas

19.30 val. SPA VILNIUS Druskininkai, K. Dineikos g. 1

Parodos Nuo Druskininkų iki Jeruzalės: Žako Lipšico gyvenimo ir kūrybos akimirkos atidarymas

Pristato parodos kuratorė muziejininkė Aušra Rožankevičiūtė

Parodą rengia Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

Groja jaunieji smuikininkai

20 val. Kamerinės muzikos koncertas

ČIURLIONIO KVARTETAS

Jonas Tankevičius (I smuikas)
Darius Dikšaitis (II smuikas)
Gediminas Dačinskas (altas)
Saulius Lipčius (violončelė)

Solistai: Viktorija Marija Zabrodaitė (fleita), Saulius S. Lipčius (liutnia)
Groja jaunieji smuikininkai

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, A. Vivaldi, A. Ginastera, A. Foote ir kt.

 

Liepos 26 d., trečiadienį,

10-13 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Konferencijos M. K. Čiurlionis ir pasaulis tęsinys „Susitikimas su M. K. Čiurlioniu“

Pranešimai, diskusijos, muzikinės improvizacijos, muziejaus ekspozicijos apžiūrėjimas

Naujausių leidinių apie M. K. Čiurlionį ir jo kūrybą pristatymas

Posėdžio pirmininkas profesorius Rokas Zubovas

15.30-17.30 val. Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje

„Girios aidas“, M. K. Čiurlionio g. 102

Edukacinis Studijų savaitės dalyvių susitikimas-pokalbis su Druskininkų dailininkais, muzikais, gamtosaugininkais Druskininkų krašto gamta, išugdžiusi M. K. Čiurlionį.
K. Čiurlionio kūrybos įtaka dabarties dailininkams, muzikams

Druskininkų dailininkų darbų paroda

Susitikimo moderatorius ir parodos kuratorius dailininkas Alfonsas Šuliauskas

Dalyvauja Druskininkų garbės pilietis dailėtyrininkas Adelbertas Nedzelskis

Groja jaunieji smuikininkai

Ekskursija po muziejų ir jo skulptūrų parką. Ekskursijos vadovė muziejaus vedėja Jurgita Svioklienė

20 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Kamerinės muzikos koncertas Negirdėtas Čiurlionis

Dmitrij Golovanov (fortepijonas)
Jan Maksimovič (saksofonas)

Programoje nebaigti M. K. Čiurlionio kūriniai ir eskizai
Dalyvauja jaunieji smuikininkai

Koncerto globėjas Rokas Zubovas

 

Liepos 27 d., ketvirtadienį,

15.30 val. Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Edukacinė programa Čiurlionio šaknų link
Ekskursija Studijų savaitės svečiams bei smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyviams
po Liškiavos XVIII a. architektūrinį-sakralinį ansamblį ir Liškiavos piliakalnį
Vadovė menotyrininkė Aušra Česnulevičienė

18 val. Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, V. Kudirkos g. 13

Literatūrinė-muzikinė popietė LR Seimo paskelbtiems Kalbos kultūros metams

LR Vyriausybės kultūros ir meno, Kalbos premijų laureatė aktorė Gražina Urbonaitė

Girdėsime M. K. Čiurlionio žodžio kūrybos ištraukas, L. Rėzos, M. Daukšos, S. Daukanto, J. Vaičiūnaitės, K. Donelaičio, I. Simonaitytės, Just. Marcinkevičiaus kūrybos fragmentus, skambės smuiko muzika

Groja jaunieji smuikininkai

21 val. Viešbučio „Europa Royale Druskininkai“ Žiemos sodo salėje, Vilniaus al. 7

Smuiko muzikos vakaras
Meistriškumo mokyklos smuikininkai
Programoje populiari klasikinė ir šiuolaikinė smuiko muzika

 

Liepos 28 d., penktadienį,

16 val. Druskininkų „Saulutė“, Vaikų reabilitacijos centre, Vytauto g. 2

Kamerinės muzikos koncertas Mes viena šeima
Dalyvauja Meistriškumo mokyklos smuikininkai ir Druskininkų vaikų ir jaunimo meno kolektyvai
Koncerto globėja Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbuotoja Edita Remeikienė

20 val. Druskininkų miesto muziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59

Kamerinės muzikos koncertas

Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)
Augustas Gocentas (violončelė, Lietuva/Suomija)
Benas Gocentas (smuikas)
Raminta Gocentienė (fortepijonas)
Aušrinė Garsonaitė (fortepijonas)

Programoje M. K. Čiurlionis, N. Paganini, D. Popper, A. Dvořák, G. Fauré, C. Saint-Saëns ir kt.

 

Liepos 29 d., šeštadienį,

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Vytauto g. 23

Smuikininkų meistriškumo mokyklos dalyvių susitikimas su muzikologu Vaclovu Juodpusiu

Šimtametės Lietuvos muzikos kelias

Lietuvos kompozitorių smuiko muzikos koncertas

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

18 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, solistai

20 val. Centro DAINAVA kiemelyje, Maironio g. 22

Prie Justino Marcinkevičiaus ąžuolo

Literatūriniai skaitymai Gerumas tas Gyvenimas…

Aktorė Gražina Urbonaitė

Meistriškumo mokyklos smuikininkai

Literatūros rašinių čiurlioniškąja tema konkurso nugalėtojai

 

Liepos 30 d., sekmadienį

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos

Pabaigos koncertai

11 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

15 val. UAB „Draugystės sanatorija“ Raudonojoje salėje, V. Krėvės g. 7

Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)

Meistriškumo mokyklos smuikininkų ansambliai, solistai

 

Smuiko muzikos šventės ir Smuikininkų meistriškumo mokyklos

koncertmeisterės Jūratė Kaminskienė ir Aušrinė Garsonaitė

 

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

ENSEMBLE INTERNATIONAL

Delphine Constantin (arfa, Prancūzija)

Povilas Syrrist-Gelgota (altas, Lietuva/Norvegija)

Toril Syrrist-Gelgota (violončelė, Norvegija)

Roman Reznik (fagotas, Ukraina)

Programoje M. K. Čiurlionis, R. Bartkevičiūtė, A. Vivaldi , E. Grieg, K. Marcussen ir kt.

 

Liepos 31 d., pirmadienį,

16 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Pianistės Irenos Friedland (Izraelis) rečitalis „M. K. Čiurlionis ir amžininkai“

Programoje M. K. Čiurlionis, L. Janáček, A. Skriabin, B. Liatošinskij ir kt.

 

Rugpjūčio 6 d., sekmadienį,

11.30 val. Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valandos

Mindaugas Žemaitis (baritonas)

Vytautas Oškinis (fleita)

Jūratė Landsbergytė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, O. Balakauskas, J. S. Bach, F. Martin ir kt.

 

Rugpjūčio 10 d., ketvirtadienį,

20 val. SPA Vilnius Druskininkai

Vokietijos styginių filharmonijos Jaunųjų talentų orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Wolfgang Hentrich

Solistė Dalia Stulgytė-Richter (smuikas, Lietuva/Vokietija)

Programoje M. K. Čiurlionis, P. Vasks, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Bruch, G. Bacewicz

 

Rugpjūčio 13 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Julija Karaliūnaitė (sopranas)

Rimvydas Mitkus (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, G. Verdi, F. Schubert

 

 

Rugpjūčio 20 d., sekmadienį,

19.30 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Vytenis Gurstis (fleita)

Virginija Survilaitė (vargonai)

Jonas Rimantas Vaitkevičius (aktorius)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Striaupaitė-Beinarienė, J. Pakalnis ir kt.

 

Rugpjūčio 27 d., sekmadienį,

19 val. Druskininkų bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Ieva Prudnikovaitė (mecosopranas)

Robertas Beinaris (obojus, anglų ragas)

Gabrielė Beinarytė (arfa)

Brigita Beinarytė (fleita)

Gediminas Kviklys (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, J. S. Bach, Č. Sasnauskas, Ch. W. Gluck, F. Schubert ir kt.

 

  1. K. ČIURLIONIO GIMTADIENIO RENGINIAI

 

Rugsėjo 16 d., šeštadienį,

19 val. Druskininkų bažnyčioje

Kompozitorės Vaidos Striaupaitės-Beinarienės kūrybos vakaras

Vilniaus universiteto kamerinis orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Paulius Bernardas Koncė

Pučiamųjų kvintetas NAUJI GARSAI

Paulius Gefenas (fleita)

Robertas Beinaris (obojus)

Rimvydas Savickas (klarnetas)

Darius Stoskeliūnas (fagotas)

Indrė Kuleševičienė (valtorna)

Solistai: Simona Liamo (sopranas), Tomas Tuskenis (baritonas), Robertas Beinaris (obojus),

Ugnius Dičiūnas (obojus, anglų ragas)

Gediminas Kviklys (klavesinas, vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, V. Striaupaitė-Beinarienė

 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį,

12 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Morta Kačionaitė (klarnetas)

Kristupas Kačionas (obojus)

Andrius Pleškūnas (altas)

Jarūnė Barkauskaitė (vargonai)

Programoje M. K. Čiurlionis, W. A. Mozart, O. Messiaen, B. W. Sanders ir kt.

 

Rugsėjo 22 d., penktadienį,

12 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje

Muzikos popietė Svečiuose pas Čiurlionį

Dalyvauja Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos jaunieji muzikai

Programoje M. K. Čiurlionis, J. Čiurlionytė, V. Mikalauskas ir kt.

14 val. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje

Druskininkų savivaldybės moksleivių dailės konkurso nugalėtojų kūrybinių darbų paroda,

dailės, rašinių konkursų, muzikos viktorinos nugalėtojų apdovanojimas

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos moksleivių ir mokytojų parengtas koncertas

19 val. Grand SPA Lietuva

Fojė Druskininkų moksleivių dailės konkursų čiurlioniškąja tema laureatų darbų paroda

Groja Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos saksofonų kvartetas

Agnius Žėkas (altinis saksofonas)

Dominykas Kišonas (tenorinis saksofonas)

Liaunas Bagdonavičius (baritoninis saksofonas)

Juozas Mikolainis (altinis saksofonas, ansamblio vadovas)

Salėje NEMUNAS Festivalio Pabaigos koncertas

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos simfoninis orkestras

Meno vadovas ir dirigentas Martynas Staškus

Operos solistai: Jovita Vaškevičiūtė (mecosopranas), Eugenijus Chrebtovas (baritonas)

Dalyvauja saksofonų kvartetas

Programoje M. K. Čiurlionis, populiari klasika, šiuolaikinių kompozitorių kūriniai

 

Rugsėjo 30 d., šeštadienį,

Pasitinkant Valstybės 100-metį. XX-XXI a. Lietuvos kompozitorių muzika

14 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Sakralinės muzikos valanda

Viktorija Bedalytė (sopranas)

Edgaras Davidovičius (tenoras)

Deividas Staponkus (baritonas)

Kšištof Bondarenko (bosas)

Koncertmeisterė Tatjana Burlakova

Programoje M. K. Čiurlionis, B. Dvarionas, A. Bražinskas, A. Raudonikis ir kt.

 

Koncertų vedėjas muzikologas Vaclovas Juodpusis

 

Kiekvieną penktadienį (liepos-rugsėjo mėnesiais) 17 val. M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, lankytojams pageidaujant ir iš anksto suderinus, rodomi filmai apie M. K. Čiurlionį, galima pasiklausyti jo muzikos įrašų.