Teisinė informacija

Druskininkų kultūros centro nuostatai 

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, VIDUTINIS MĖNESIO DARBO UŽMOKESTIS

Druskininkų kultūros centro tarnybinis automobilis
DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO TARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLES

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

Druskininkų kultūros centro 2020 m. veiklos planas

Druskininkų kultūros centro 2019 m. veiklos planas

Druskininkų kultūros centro 2018 m. veiklos planas

Druskininkų kultūros centro 2017 m. veiklos planas