Teisinė informacija

Druskininkų kultūros centro nuostatai

Druskininkų kultūros centro struktūra

2018 m. Druskininkų kultūros centro vidutinis mėnesinis atlyginimas

Druskininkų kultūros centro tarnybinis automobilis
DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO TARNYBINIO AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLES

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

Druskininkų kultūros centro 2018 m. veiklos planas

Druskininkų kultūros centro 2017 m. veiklos planas