Meniu
DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRAS
Projektai

alt

Druskininkų kultūros centras baigė įgyvendinti projektą „Gera kurti kartu“. Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo įvykdytos visos numatytos veiklos, pasiekti planuoti rezultatai, dalyvių skaičius edukaciniuose užsiėmimuose viršytas, nes poreikis buvo didesnis negu planuota. Buvo sukurtos tautinių šokių kolektyvo „Avilys“ koncertinė programa, liaudiškos muzikos ansamblio „Gojus“ koncertinė programa ir folkloro ansamblio koncertinė programa.

Viečiūnų folkloro ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ ir tautinių šokių kolektyvas „Avilys“ surengė koncertus Viečiūnų ir Druskininkų gyventojams bei turistams, buvo suorganizuotos šventės: 2013 metų liepos 27 d. Leipalingio bendruomenės šventė „Sugrįžkim, pabūkim drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“, kurios metu koncertinę programą atliko Viečiūnų tautinių šokių kolektyvas „Avilys“, dainavo solistė K.Radžiukynaitė. 2013 metų gruodžio 28 d. Viečiūnų bendruomenės kalėdinė šventė „Kalėdinė mozaika“. Renginyje dalyvavo Viečiūnų bendruomenės teatro studija, linijinių šokių kolektyvas, koncertinę programą atliko duetas „Kurortas“. 2014 metų liepos 26 d. Leipalingio bendruomenės šventė „Sugrįžkim, pabūkim drauge po gimtinėje žydinčiom liepom“, kurios metu koncertinę programą atliko Viečiūnų tautinių šokių kolektyvas „Avilys“, profesionalūs atlikėjai dainavo Romas Bubnelis ir Asta Bagdonavičienė. 2014 metų gegužės 3 d. tautinių šokių kolektyvo kūrybinės veiklos 35-mečio šventė. 2014 metų spalio 5 d. Rudens šventė/amatų diena Viečiūnuose. Buvo pasiūta 20 komplektų tautinių kostiumų šokių kolektyvui. Šiomis priemonėmis naudojasi 20 tautinių šokių kolektyvo „Avilys“ dalyvių.  Projekto eigoje sutvarkytos   amatų kiemelio vidaus patalpos, prižiūrimas ir tvarkomas lauko kiemelis, kuriame vyko veiklos. Įvyko:10 vaško liejimo mokymų, 8 juostų audimo mokymai, 6 medžio drožybos mokymai, 6 tradicinės tapybos mokymai, 6 kalvystės mokymai.  2014-10-27/31 d. vyko tekstilės pleneras, buvo sukurti 6 darbai, kurie papuošė Viečiūnų bendruomenės centro interjerą. 2014-10-3/5 d. vyko tradicinės tapybos pleneras, kurio metu buvo sukurti 5 darbai. 2014-09-8/12 vyko medžio drožėjų pleneras, kuriame dalyvavo 3 medžio drožėjai tautodailininkai A.Česnulis, G.Akstinas, V.Dabrukas. Sukurti 7 darbai, kurie papuošė Viečiūnų bendruomenės centro interjerą. Buvo surengtos 3 parodos: 2014-09-12 d. Medžio drožybos darbų paroda, 2014-10-05 tapybos darbų paroda, 2014-10-31 tekstilės darbų paroda. Buvo sukurtos 2 suvenyrų kolekcijos: vaško žvakių kolekcija 2 vnt. „Viečiūnai“ ir „Druskininkai“, Tradicinės juostos „Viečiūnai“ ir suvenyrinė dzūkiška juosta.

Buvo dalyvauta parodose mugėse, vykdant edukacinius mokymus, pristatant vaško liejimo, kalvystės, audimo darbus, medžio drožybos ir tapybos darbus, kuriuos sukūrė Viečiūnų bendruomenės nariai.  Nupirkti tradicinės tapybos, audimo, kalvystės,  medžio drožybos priemonių komplektai amatų kiemelio veiklai organizuoti ir edukaciniams užsiėmimams bei plenerams vykdyti, apšvietimo įrangos komplektas, projekcinės įrangos komplektas, kurie buvo naudojami edukacinių užsiėmimų, plenerų ir parodų organizavimo metu ir bus naudojami poprojektinei veiklai. Projekto veikloje aktyviai dalyvavo 61 savanoris, kurie dirbo 1801 valandą ir atliko darbų už  22492,93 litų.

Projekto rezultatai leido gerinti Viečiūnų kaimo gyventojų užimtumą, gyvenimo kokybę kaime, kultūros prieinamumą. Tai prisidėjo ir prie Druskininkų kurorto tarptautinio konkurencingumo didinimo, nes buvo sudarytos kurorto svečiams geresnės galimybės susipažinti su kaimo vietovių gyvąja kultūros tradicija, labiau išryškėjo kurorto nacionalinis koloritas ir unikalumas. Projekto metu įkurtas amatų kiemelis sėkmingai veiks ir pasibaigus projektui, finansavimą jo veikloms užtikrins Druskininkų kultūros centras, Viečiūnų bendruomenė, tam numatydamos lėšas savo biudžete, projekto metu įsigytomis priemonėmis bus sėkmingai plėtojama veikla, sukurti rezultatai ir produktai (naujos koncertinės programos, suvenyrai, edukaciniai užsiėmimai) efektyviai bus naudojami ir po projekto pabaigos. Sukūrus pakankamai gerą amatų kiemelio bazę kiekvienais metais bus organizuojami kalvystės, žvakių gamybos, audimo, medžio drožybos, tradicinės tapybos plenerai ir edukaciniai užsiėmimai Viečiūnų gyventojams, ypač vaikams ir jaunimui. Atnaujinus tautinių šokių kolektyvo sceninius kostiumus kolektyvas ruoš naujas koncertines programas ir koncertuos Viečiūnuose, Druskininkuose, kitose bendruomenėse atstovaudamas Viečiūnams. Toliau vystydama suvenyrų gamybą bendruomenė dalyvaus amatų mugėse ir parodose Viečiūnuose, Druskininkų savivaldybėje ir kitų bendruomenių organizuojamuose renginiuose su savo gaminiais. Atvykstantiems turistams siūlomas turistinis maršrutas  į Viečiūnų bendruomenę, kur galima susipažinti su tradiciniu audimo amatu, tradicinės kalvystės amatu, vaško žvakių gamybos amatu. Kol svečiams bus demonstruojami amatai koncertuos folkloro ansamblis ir liaudiškos muzikos ansamblis. Vėliau vyks šviežių sulčių ir džiovintų vaisių degustavimo popietė, kur tautinių šokių kolektyvas „Avilys“ demonstruos tradicinius ratelius ir praves tradicinių šokių interaktyvią vakaronę. Bus galima pasigaminti vaško žvakę, išsikalti kalvystės kūrinį ar išsiausti juostą.


Projekto „Gera kurti kartu“ veiklos

 

1.Tradicinių amatų dirbtuvių-kiemelio įrengimo darbai ir patalpų pritaikymas veiklai.

Trukmė – 2 mėn. Viečiūnų laisvalaikio salės ir bendruomenės pastate bus įrengtos mobilus tradicinių amatų kiemelis - dirbtuvės. Šiose amatų dirbtuvėse vyks edukaciniai užsiėmimai su lietuviškų tradicijų pristatymu (amatais, dainomis, šokiais, muzika, vakarojimo tradicijomis), mokymai, parodos, plenerai. Poreikis mobilioms dirbtuvėms yra didelis – tuo siekiama amatus demonstruoti ir vykdyti ne tik numatytoje patalpoje, bet ir lauke, šalia pastato esančioje aikštelėje ir kitose bendruomenėse vykstančių švenčių metu. Siekiant tinkamai organizuoti parodinę, edukacinę veiklą bei meno kolektyvų visavertes repeticijas bei meninių programų pristatymą bus įsigyta reikalinga technika:

1.1.  Medžio apdirbimo priemonės (staklės, kaltų rinkiniai, pjūklai, šlifavimo priemonės, dažai).

1.2.  Juostų audimo priemonės (staklės, siūlai).

1.3.  Tapymo priemonės (molbertai, dažai, popierius, teptukai).

1.4.  Kalvystės priemonės (žaizdras, priekalas, replės, plaktukai).

1.5.  Žvakių liejimo priemonės (formos ir vaškas).

1.6.  Ne mažiau kaip 2 KW galingumo garso įranga repeticijoms, renginiams ir edukaciniams užsiėmimams.

1.7.  Taupanti elektrą LED apšvietimo įranga – 12 prožektorių ir valdymo pultas parodų darbų meniniam apšvietimui.

1.8.  Projekcinė (vaizdo atkūrimo) įranga edukaciniams užsiėmimas (projektorius ir video pultas).

Ši įranga bus sumontuota amatų dirbtuvėse ir naudojama viso projekto metu bei projekto veiklų tęstinumą užtikrinančių veiklų, organizuojamų jau pasibaigus projektui, metu.

Visos įsigytos prekės bus pažymėtos programos viešinimo lipdukais.

 

2.Edukacinų tradicinių amatų užsiėmimų – mokymų organizavimas.

Trukmė – 18 mėn. Viečiūnuose įkurtame Amatų kiemelyje – dirbtuvėse projekto metu bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai, norintiems susipažinti ir pramokti tradicinės tapybos, tekstilės, medžio drožybos, gaminių iš netradicinių medžiagų gamybos, kalvystės ir suvenyrinių žvakių liejimo amato. Edukaciniai užsiėmimai vyks projekto metu 2 kartus per mėnesį (planuojama ir dažniau, jeigu bus poreikis) formuojant dalyvių grupes pagal amato rūšį. Viso bus suorganizuota 36 užsiėmimai. Dalyvių skaičius – 360 asmenų. Amato pateikėjų ir užsiėmimų vadovų skaičius – 6. Į šiuos užsiėmimus dalyviai bus kviečiami informaciją apie tai talpinant internetiniuose portaluose, SMS žinutėmis, pakabinant plakatus matomose vietose, išdalinant skrajutes po pašto dėžutes. Užsiėmimų vykdymui bus nupirktos aukščiau paminėtos priemonės. Užsiėmimai vyks nemokamai, tačiau dalyviams teks užsiregistruoti. Numatomas užsiėmimų grupės dydis ne daugiau 10 asmenų. Taip bus užtikrinta mokymo kokybė.

Baigę užsiėmimus dalyviai gebės: pramokti ar įgyti tas kompetencijas, kurios leis jiems būti darbo rinkoje ir įgyti žinių, kurių reikalauja nauji darbo rinkos poreikiai. Mokymosi užduotys bus paremtos amato arba profesijos praktika ir prekių gamyba arba paslaugų teikimu, panašių į tas, kurias besimokantysis turės gaminti arba teikti. Bus mokoma tų amatų, kurių pateikėjai yra tautodailininkai ir amatininkai, gyvenantys bei kuriantys Druskininkų savivaldybėje ir turintys didelį autoritetą bendruomenės tarpe. Jiems tai taip pat bus nauja patirtis, savo žinias perduoti kitiems, nes tokie užsiėmimai nebuvo vykdomi iki šio projekto. Tikimasi, kad taip bus užtikrintas tradicinio amato tęstinumas Druskininkų savivaldybėje.

 

3.Parodų ir plenerų organizavimas.

Trukmė - 3 mėn. Projekto metu bus suorganizuoti 3 savaitiniai plenerai (5 dienų) – tradicinės tapybos, medžio drožybos ir tekstilės, kurių metu plenero dalyviai – tautodailininkai, pripažinti liaudies meistrai, tradicinio amato pateikėjai - profesionalai (viso 9 dalyviai) kurs numatyta tema „Viečiūnų kaimo legendos“. Plenerui pasibaigus bus surengtos darbų parodos (3 parodos), o parodoms pasibaigus sukurti darbai papuoš Viečiūnų seniūnijos viešąsias erdves. Viso plenero metu planuojama sukurti 18 darbų. Šie plenerai vyks viešai, todėl visa Viečiūnų bendruomenė ir atvykstantys Druskininkų svečiai turės galimybę stebėti kūrybos procesą. Kadangi plenere dirbs savo amato meistrai, taip bus užtikrinta aukšta renginio kokybė ir meninė sukurtų darbų vertė. Informacija apie plenero darbą bus viešinama visomis viešinimo priemonėmis – internetas, spauda, plakatai ir skrajutės.

 

4.Tekstilės ir suvenyrinių žvakių suvenyrinės kolekcijos sukūrimas ir organizavimas bei dalyvavimas mugėse.

4.1. Trukmė – 18 mėn. Projekto metu bus sukurtas tekstilės suvenyrų kolekcijos maketas. Jį kurs žinoma Viečiūnų tautodailininkė audėja Monika Lukaševičienė. Sukūrus maketą edukacinių užsiėmimų metu ir jiems pasibaigus bus audžiami suvenyrai, atspindintys Viečiūnų seniūnijos kaimų istoriją, papročius ir lietuviškąją audimo tradiciją. Planuojama sukurti tradicines austas juostas ir vėliavėles su Viečiūnų, aplinkinių kaimų ir saugotinų vertybių simbolika.

4.2. Trukmė – 18 mėn. Bus sukurti specialūs 2 suvenyrinės žvakės maketai-formos su Druskininkų simbolika ir įsigytos 10 formų įvairia tematika. Šios formos bus naudojamos suvenyrams gaminti ir platinti bei turistų grupėms siūloma išsilieti patiems nemokamai projekto įgyvendinimo metu.

Sukurti suvenyrai bus pristatomi Druskininkuose ir savivaldybės teritorijoje organizuojamose mugėse: Druskininkų kurorto šventės (2 kartus), Dainavos krašto folkloro šventės (2 kartus), atsisveikinimo su vasara šventės (2 kartus), Oninių šventės Leipalingyje (du kartus), renginio „Gerumo Angelo Kalėdos Druskininkuose“ metu. Viso 9 kartai. Taip pat bus organizuojamos mugės-parodos Viečiūnuose: Joninių mugė (2 kartus) , Žolinių mugė (2 kartus), Rudens mugė (2 kartus). Viso suorganizuotos 6 mugės ir juose pristatoma suvenyrų kolekcija.

 

5.Viečiūnų meno kolektyvų techninės bazės stiprinimas ir naujų meninių programų rengimas.

Trukmė - 18 mėn. Viečiūnuose yra 3 lietuvišką tradicinę kultūrą puoselėjantys meno kolektyvai: folkloro ansamblis, liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ ir vidutinio amžiaus tautinių šokių kolektyvas „Avilys“. Jų kūrybinė veikla jau skaičiuojama dešimtmečiais. Tačiau dėl objektyvių priežasčių – finansų stokos transporto išlaidoms ir drabužių atnaujinimui, dalyvių motyvacijos stokos dalyvauti kolektyvo, turinčio prastą techninę bazę ir taip kuriančio blogą įvaizdį bendruomenės narių tarpe - koncertinė veikla apsiriboja tik Viečiūnų teritorijoje. Projekto metu šie kolektyvai sukurs naujas koncertines programas, kurias reklamuos, rekomenduos ir atliks Druskininkų kurorto svečiams, atvykstantiems į Druskininkus ir pažintinių ekskursijų po Viečiūnų apylinkes metu. Bus sukurtos 3 koncertinės programos ir suorganizuoti mažiausiai 6 išvažiuojamieji koncertai (pagal poreikį ir daugiau) Druskininkuose. Taip pat bus suorganizuoti 3 renginiai Viečiūnuose su naujų meninių programų pristatymu ir kvietinių profesionalių atlikėjų koncertais (Joninių šventė, Rudens šventė ir Kalėdinis koncertas) ir Bendruomenių šventė (Oninių šventė) Leipalingyje (2 renginiai 2013 ir 3 renginiai 2014 m.). Viso 5 renginiai.

Minėti meno kolektyvai, per savo kūrybinį laikotarpį parengę ne vieną koncertinę programą, dalyvavę Lietuvos dainų ir šokių šventėse, išlaiko aukštą meninį lygį, tačiau jiems reikalinga atnaujinti koncertinius sceninius drabužius – pasiūti 20 vnt. vyriškų ir moteriškų pilno komplekto tautinių drabužių, atitinkančių Dzūkų krašto regiono reikalavimus. Su gražiais koncertiniais drabužiais, koncertuodamas įvairiuose renginiuose, kolektyvas puikiai reprezentuos savo bendruomenę ir dzūkų kraštą, ko nebuvo iki šiol ir ko nėra kitose bendruomenėse, taip pat puikiai pristatys lietuvišką dzūkišką tradicinį kostiumą kitataučiams Druskininkų svečiams.

 

Projektas „Druskininkų ir Gardino kūrybinių bendruomenių kaimyninio bendradarbiavimo ir kultūrų įvairovės skatinimas“ nutiesė tiltus druskininkiečių ir Gardino gyventojų bendradarbiavimui

alt


 alt

 

Druskininkų kultūros centras ir Druskininkų sporto centras kartu su Seinų savivaldybe pradėjo įgyvendinti projektą „Lenkų - lietuvių susitikimai pasienyje "Tradicija ir dabartis", Seinai - Druskininkai“

2010 m. kovo 18 d. Druskininkų kultūros centras ir Druskininkų sporto centras kartu su Seinų savivaldybe pradėjo įgyvendinti projektą „Lenkų - lietuvių susitikimai pasienyje "Tradicija ir dabartis", Seinai - Druskininkai.“ (projekto Nr. SPF/PL/2009/35). Projektas „Lenkų - lietuvių susitikimai pasienyje "Tradicija ir dabartis", Seinai - Druskininkai“ buvo vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystymąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansavo Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto tikslas - stiprinti pasienio regiono sanglaudą visuomeninėje, kultūrinės pasienio regionų tapatybės srityse, taip pat bendruomenių abipus sienos bendradarbiavimo skatinimas bei vystymas. Šis tikslas buvo pasiektas įtraukiant pasienio regionų gyventojus į bendras veiklas, kurios sustiprino visuomenių abipus sienos integraciją bei vystymąsi.
Projekto įgyvendinimas padėjo stiprinti visuomeninius - ekonominius santykius tarp Seinų ir Druskininkų miestų. Vietinėms visuomenėms buvo suteikta galimybė integruotis, vystytis bei išryškinti pasienio regionų pranašumus.

Projekto vykdymo metu abipus sienos buvo organizuojami susitikimai, dirbtuvės, pleneriai, stovyklos, koncertai, konferencijos ir daug kitų bendrų veiklų.

 Menų festivalis „Gera kurti kartu“

Įgyvendinant projektą, 2010 m. gegužės 28-30 d. Druskininkų kurorto šventė‘2010 kartu atidarė ir Menų festivalį „Gera kurti kartu“. Festivalio atidarymo renginio metu buvo pristatomi viso projekto renginiai ir veiklos, festivalio programa, šventinėje eisenoje ir koncerte dalyvavo oficialūs svečiai bei orkestras ir šokėjos iš Seinų. Festivalio renginiai vyko visą vasarą, o fetsivalį vainikavo uždarymo šventė kartu su jau įprasta atsisveikinimo su vasara švente „Vasaros aidai“.

Menų festivalis "Gera kurti kartu" vyko Druskininkų mieste. Šiuo festivaliu buvo siekiama skatinti kurorto gyventojus bei svečius domėtis Lenkijos kultūra ir meno kolektyvais. Savo šalies kultūrą ir kūrybą reprezentavo Seinų meno kolektyvai.

Visuose renginiuose vienaip ar kitaip dalyvavo meno kolektyvai ar svečiai iš Seinų. Siekiant kuo efektyvesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Lenkijos meno kolektyvų, dinamiškos ir efektyvios meninės programos, į festivalio programą buvo įtraukti skirtingo pobūdžio ir žanro renginiai.

Populiarinant liaudies meną, tradicinius tautinius šokius, pristatant kultūrų panašumus ir skirtumus buvo organizuojama tautinių šokių šventė "Kadagynė". Šioje šventėje pasirodė geriausi Lietuvos tautinių šokių kolektyvai, jų tarpe ir druskininkiečiai, bei svečiai iš Seinų - jaunimo liaudies dainų ir šokių kolektyvas.

Vienas festivalio renginių buvo skirtas Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui. Ši data yra itin reikšminga tiek lietuviams, tiek lenkams. Istorinėje konferencijoje savo pranešimus skaitė Druskininkų ir Seinų istorikai.

Tiek Druskininkuose, tiek Seinuose yra puikių šuolaikinės muzikos grupių, tačiau vieni kitų neturėjo galimybės lig šiol pažinti ir bendradarbiauti. Šis festivalis atvėrė galimybes abiejų šalių menininkams susiburti bendrai kūrybai ir bendram koncertui. Buvo organizuojamas Big Bito muzikos festivalis, kuriame pasirodė garsiausios Lietuvos Big Bito grupės bei bliuzo grupė iš Seinų.

Sakralinės muzikos gerbėjams buvo numatytas renginys Druskininkų bažnyčioje, kur kiekvienas galėjo pasiklausyti vargonų muzikos meistrų iš Lietuvos bei Lenkijos.

Festivalio uždarymo renginio metu Druskininkuose buvo surengta Seinų fotografijos klubų darbų paroda, koncerte pasirodė Seinų meno kolektyvai. Buvo išleistas festivalio viešinimui skirtas leidinys apie festivalio veiklą Druskininkuose ir Seinuose.


Druskininkų kultūros centras ir Balstogės draugija „Towarzystwo Amicus“ projektas „Cooltūra pasienyje“

Druskininkų kultūros centras ir Balstogės draugija „Towarzystwo Amicus“ 2011 metais vykdė projektą „Cooltūra pasienyje“ (Kultūra pasienyje). Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono vystimąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondas. Projekto "Cooltūra pasienyje" tikslas - Lietuvos ir Lenkijos organizacijų, įstaigų ir neformalių jaunimo grupių, veikiančių kultūros srityje, bendradarbiavimo vystymas ir glaudinimas, didinant kūrybinių meninio lavinimo susitikimų skaičių pasienio teritorijoje.

Projekto specialūs tikslai:

1. Sukurti bendradarbiavimo per sieną tinklą tarp organizacijų, įstaigų ir neformalių jaunimo grupių iš Lietuvos ir Lenkijos, veikiančių kultūros srityje;

2. Suteikti galimybę organizacijų, įstaigų ir neformalių jaunimo grupių iš Lietuvos ir Lenkijos, veikiančių kultūros srityje, darbuotojams bei atstovams pasikeisti patirtimi ir įgyti naujų sugebėjimų;

3. Padėti jaunimui užmegzti ryšius ir pažintis, kurios bus tęsiamos ateityje;

4. Lietuvos ir Lenkijos kultūrinių organizacijų ir įstaigų darbuotojų esminių žinių lygio kėlimas lėšų gavimo bei projektų realizavimo srityje;

5. Kultūrinio dialogo propagavimas bei tarptautinio pakantumo skleidimas tarp Lietuvos-Lenkijos pasienio gyventojų.

Vasario 7-11 dienomis Druskininkų mokymo centre „Dainava“ vyko mokomasis seminaras „Pasienio kultūros vadybininkų mokykla“. Vasario pabaigoje Balstogės ir Druskininkų jaunimui buvo organizuojamos filmavimo ir fotografavimo meistriškumo klasės lenkų pusėje. Kovo mėnesį vyko pagrindinis projekto veiksmas - Kultūros festivalis. Jo tikslas - palengvinti priėjimą prie jaunosios lietuvių kultūros Lenkijoje (Balstogė) bei jaunosios lenkų kultūros Lietuvoje (Druskininkai), visų pirma, sudarant galimybę parodyti savo pasiekimus. Veiksmo metu abiejose šalyse surengėme po 1 koncertą, šalia vyko fotografijų, sukurtų užsiėmimų metu, paroda, filmų demonstravimas bei lietuviškų ir lenkiškų patiekalų degustacija. Scenoje pasirodė dvi muzikinės grupės iš abiejų šalių.