Paslaugos

Druskininkų kultūros centras skelbia Druskininkų kultūros centro turto – patalpų patikėjimo teise valdomame pastate Alėjos g. 3, Leipalingyje, Druskininkų sav. (unikalus pastato Nr. 5997-4007-3012, nuomojamų patalpų indeksas 1-35 (17,26 kv. m)) nuomos viešą konkursą.

Informacija apie turto nuomos konkursą skelbiama Druskininkų savivaldybės interneto tinklapyje www.druskininkusavivaldybe.lt ir Druskininkų kultūros centro interneto tinklapyje www.druskininkukulturoscentras.lt.

Nuomos terminas – 3 metai, minimalus mėnesio nuompinigių dydis – ne mažiau kaip 15,00 EUR per mėnesį.

Pradinis trijų mėnesių nuompinigių dydžio įnašas turės būti sumokėtas pavedimu į Druskininkų kultūros centro sąskaitą banke.

Užklijuotame voke pateiktos paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 30 d. darbo dienomis 10.00–12.00 val. Druskininkų kultūros centre, 3 kabinete, Vilniaus al. 24, Druskininkai.

Komisijos posėdis (vokų atplėšimas) nuomos konkurso laimėtojui išaiškinti  įvyks 2020 m. sausio 30 d. 14.00 val. Druskininkų kultūros centre, 3 kabinete, Vilniaus al. 24, Druskininkai.

Papildoma informacija teikiama Druskininkų kultūros centre adresu Vilniaus al. 24, Druskininkai, 3 kabinetas arba el.paštu projektai@druskininkukulturoscentras.lt.

2020-01-20 Turto nuomos konkurso salygos

1 priedas Paraiska

2 priedas Nuomos sutartis

Druskininkų kultūros centro teikiamos paslaugos ir kainos